Jezu, Tyś świata zbawieniem (Salutis humanae sator)

Zaczęty przez tomas_wawa, 13-09-2008, 01:10:43

Poprzedni wątek - Następny wątek

tomas_wawa

T: ks. F. X. Głodkiewicz, Śpiewnik Liturgiczny, 1867 r., Pieśni ludowe, pieśń 22, s. 321.

1. Jezu, Tyś świata zbawieniem, * Ty rozkoszą wiekuistą; * Świat odnawiasz odkupieniem, * Światłem i miłością czystą.
2. Jakaż dobroć skłania Ciebie, * Dźwigać naszych zbrodni brzemię; * Śmierć niewinnieś wziął na siebie, * Byś jej wydarł ludzkie plemię.
3. I Tyś skruszył moc piekielną, * Więźniów wywiódł z ich ciemnicy; * I siadł z chwałą nieśmiertelną * W niebie po ojca prawicy.
4. Niech ta litość skłoni Ciebie, * Nasze długi tam wypłaci; * Byśmy łaską Twą bogaci, * Byli godni stanąć w niebie.
5. Ty cel, droga, wódz jedyny * Do niebieskiej Twej krainy; * Bądź nam gorzkich łez ochłodą, * I słodyczą i nagrodą. Amen.