Zawitaj, dniu święty (Salve festa dies)

Zaczęty przez tomas_wawa, 08-09-2008, 21:04:40

Poprzedni wątek - Następny wątek

tomas_wawa

T: ks. F. X. Głodkiewicz, Śpiewnik liturgiczny, 1867 r., s. 137-138.

1. Zawitaj, dniu święty, godzien wiecznej pamięci, * Bóg zwyciężył piekło, niebo tryumfy święci. * Przez Twoje święte Wniebowstąpienie, Boże Synu, odpuść nam nasze zgrzeszenie; * Tyś nam ten dzień sam wsławił, * Żywoteś nam naprawił; * Z śmierci wiecznej nas zbawił, * Swoją świętą moc zjawił.
2. Dziś świat odrodzony, gdy Pan w niebo wstępuje, * A wszelkie stworzenie nowem się życiem raduje. * Przez Twoje święte…
3. Do rydwanu Pana, cały świat, co ma, daje: * Łąki swoje kwiecie, a zielony maj, gaje. * Przez Twoje święte…
4. Chrystusowi Panu, co moc stargał piekielną, * Niebo, ziemia, morze, chwałą brzmią nieśmiertelną. * Przez Twoje święte…
5. Tak ukrzyżowany Stwórca świata całego, * Dziś odbiera pokłon od stworzenia swojego. * Przez Twoje święte…