Idź precz nieszczęsny grzeszniku

Zaczęty przez knrdsk1, 01-10-2008, 12:56:27

Poprzedni wątek - Następny wątek

knrdsk1

Śpiewnik Pelpliński

O Ś. ANIELE STRÓŻU.

    Idź precz, nieszczęsny grzeszniku, * Piekła wieczny hołdow-
niku, * Ja cię już odstąpić muszę, * Gdy od Boga daną duszę
* Utracisz.
    Uważ, że Lucyper Książe, * Chytrze do świata cię wiąże. *
Jegoć ponęty cukruje,* Przez co ci wieczność gotuje * Katowi.
    W żalu rozstaję się z tobą, * Ach! nie mogę cię za sobą,
* Podając natchnienia tobie * W wiecznym ginącemu grobie, *
Pociągnąć.
    Zkądże w nadziejach opływasz? * Nieba się pewnie spodzie-
wasz. * Wejrzyj w rejestr życia twego, * Nie znajdziesz w nim
nic godnego * Zbawienia.
    Patrz na igrzysko światowe, * Zbytki, kompanie owe;  * Są
to piekielne reduty, * A ty czas nie do pokuty * Obracasz.
    Teć złe ponęty światowe * Są to bóle Jezusowe. * Sam Go
do krzyża przybija * Grzesznik, gdy tym sprawom sprzyja, * Nie Bogu.
    I cóż ci winien, człowiecze, * Bóg, że Go złość twoja sie-
cze? * Chyba że śmierć podjął srogą, * Ciebie chcąc krwią Swo-
ją drogą * Odkupić.
    Ach! zła ponęto światowa, * Kiedy miłość Jezusowa * I Krew
cię zmiękczyć nie może, * Toć straż moja nie pomoże; * Przepadnij.
    Idź precz, obłudna pieszczota, * Kiedy już niebieskie wrota
* Aniół Stróż zamykać myśli, * Któż żal mój teraz określi? -
* Przepadnij.
    Idźcie, światowe zabawy, *  Biorę Jezusa pot krwawy; * Rany
Jego niezliczone * Są za tarczę i obronę * Od piekła.
    Idźcie, oczu mych dwie mety, * Zdradą zdobiące portrety *
Dyany prezentujące, * W piekło zaś łatwo ciągnące * Żegnam was.
    Komuż będziecie oddane? * Piekłu będziecie, kochane; * Zmi-
łuj się, Stróżu Aniele, * Póki dusza jeszcze w ciele * Ratuj mię.
    Śliczne Jezusowe ciało! * Co świętych delektowało, * Czyń
także moje spocznienia * I żal za grzechy, westchnienia * W gorzkości.
    Spraw dla Maryi czystości * Fontanny żywéj miłości, * Serca
mego wdzięczne smaki, * Skutku zbawiennego znaki * Decycye.
    Jezu przez Twą mękę srogą, * Przez śmierć tak okrutną,
drogą * I Krwie Najświętszéj wylanie * Daj nam w niebie po-
mieszkanie * Na wieki.  Amen.

czytane