Krzyżu Chrystusów bądźże pochwalony [nuty]

Zaczęty przez Tomek Torquemada, 05-05-2007, 21:32:28

Poprzedni wątek - Następny wątek

Tomek Torquemada

Krzyżu Chrystusów bądźże pochwalony, Na wieczne czasy od nas pozdrowiony: Gdzie Bóg, Król świata całego, Dokonał życia swojego.
Krzyżu przedziwny, drzewo poświęcone, Krwią Przenajświętszą Baranka skropione: Że sam Zbawiciel na tobie Umarł i poświęcił ciebie.
Krzyżu chwalebny, łoże Chrystusowe, Na sobie niosąc zbawienie światowe: Na tobie Jezus spoczywał, Gdy w gorzkich mękach umierał.
Krzyżu, na którym panieńskie rodzenie Od Matki bierze smutne rozłączenie: Z ran wylewa krwi strumienie, na grzéchów naszych zgładzenie.
Krzyżu, którym się my wierni szczycemy, Tym znakiem wszyscy Święci są znaczeni: Tym znakiem siebie zdobiemy, Gdy krzyż na czole kładziemy.
W tym znaku pewni zbawienia będziemy, Tym znakiem czarty odpędzać możemy: Krzyż święty wszystko zwojuje, Precz wszystko złe ustępuje.
Drzewo żywota wśród raju stojące, Rozkoszny owoc światu przynoszące: Tyś na górze Kalwaryi Nosiło Owoc Maryi.
Na wieczne czasy i przez miliony, Krzyżu Chrystusów bądźże pochwalony: Tyś jest znak tryumfujący, Radość wiernym przynoszący.
O Trójco Święta, Boże nieskończony! Daj nam posiłek, ratuj lud strapiony: Przez znamię Krzyża świętego, Wyrwij nas od wszego złego.
Kłaniam się Chryste, błogosławię Tobie, Żeś przez Krzyż święty świat odkupił sobie: Przez Krzyża Twego noszenie Osłódź wiernym utrapienie.
Więc ach! mój Jezu! Krzyż Twój całujemy, Sercem i ustmi Tobie dziękujemy: Krzyża się Twego trzymamy; Zmiłuj się Jezu nad nami.
Jezu do krzyża gwoźdźmi przykowany! Wyraź na duszy swe Najświętsze Rany: A w dzień skonania naszego, Przyjmij do królestwa swego.

knrdsk1

#1
Uwaga! Poniższy tekst to kompilacja współczesnej krótkiej wersji (tu: pierwsze 3 zwrotki) i wersji oryginalnej (bez zwrotek 2 i 3).

1. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, * Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony,
Gdzie Bóg, Król świata całego * Dokonał życia swojego.

2. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, * Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony;
Ta sama Krew Cię skropiła, * Która nas z grzechów obmyła.

3. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, * Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony;
Z Ciebie moc płynie i męstwo, * W Tobie jest nasze zwycięstwo.

4. Krzyżu przedziwny, drzewo poświęcone, * Krwią przenajświętszą Baranka skropione,
Że sam Zbawiciel na Tobie * Umarł i poświęcił Ciebie.

5. Krzyżu chwalebny, łoże Chrystusowe, * Na sobie niosąc zbawienie światowe;
Na Tobie Jezus spoczywał, * Gdy w gorzkich mękach umierał.

6. Krzyżu, na którym panieńskie rodzenie * Od Matki bierze smutne rozłączenie,
Z ran wylewa krwi strumienie * Na grzechów naszych zgładzenie.

7. Krzyżu, którym się my wierni szczycimy, * Tym znakiem wszyscy święci są znaczeni,
Tym znakiem siebie zdobimy, * Gdy krzyż na czole kładziemy.

8. W tym znaku pewni zbawieni będziemy, * Tym znakiem czarty odpędzać możemy;
Krzyż święty wszystko zwojuje, * Precz wszystko zło odstępuje.

9. Drzewo żywota wśród raju stojące, * Rozkoszny owoc światu przynoszące,
Tyś na górze Kalwaryi * Nosiło owoc Maryi.

10. Na wieczne czasy i przez miliony, * Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
Tyś jest znak tryumfujący, * Radość wiernym przynoszący.

11. O Trójco Święta, Boże nieskończony, * Daj nam posiłek, ratuj lud strapiony,
Przez znamię krzyża świętego * Wyrwij nas od wszego złego.

12. Kłaniamć się, Chryste, błogosławię Tobie * Żeś przez krzyż święty świat odkupił Sobie;
Przez Krzyża Twego noszenie * Osłódź wiernym utrapienie.

13. Więc, ach mój Jezu, Krzyż Twój całujemy, * Sercem i usty Tobie dziękujemy,
Krzyża się Twego trzymamy, * Zmiłuj się Jezu nad nami!

14. Jezu, do Krzyża gwoźdźmi przykowany * Wyraź na duszy swe najświętsze rany
A w dzień skonania naszego * Przyjmij do Królestwa swego. Amen.

Jantek_gall

inna wersja tej pieśni:

1. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
Na wieczne czasy od nas pozdrowiony.
Gdzie Bóg, Król świata całego,
Dokonał żywota swego.

2. Krzyżu zbawienny, drzewo poświęcone,
Krwią przenajświętszą Baranka skropione,
Na tobie Jezus spoczywał,
Gdy w gorzkich mękach umierał.

3. Krzyżu chwalebny, łoże Chrystusowe,
Na sobie niosąc zbawienie światowe,
Na tobie Jezus spoczywał,
Gdy w gorzkich mękach umierał.

4. Krzyżu, na którym panieńskie rodzenie,
Od Matki bierze smutne rozłącznie,
Z ran wylewa krwi strumienie,
Na grzechów naszych zgładzenie.

5. Trójco święta, Boże nieskończony,
Daj nam posiłek, ratuj lud strapiony,
Przez znamię krzyża świętego,
Wyrwij nas od wszego złego.

Morgan13

Jeszcze inna wersja:

1.Krzyżu Chrystusa bądźże pozdrowiony
i od nas wszystkich zawsze uwielbiony
w Krzyżu Twym Panie jest nasze zbawienie
w Krzyżu Twym Panie nasze odkupienie

2.Tam na tym drzewie zawisł Syn Boga Jedyny
błagając Ojca by odpuścił nam winy
dzięki ci Panie za miłość bez miary
składając dzisiaj z serc naszych ofiary

3.Z radością wielką krzyż w sercu postawię
wpatrując się w niebo życie swe poprawię
dziś tobie Jezu serdecznie przyrzekam
Krzyż twój chcę kochać grzechu się wyrzekam

4.niech w życiu moim nie będzie nic złego
jak tylko miłować Boga i swego bliźniego
dziś przed twym krzyżem upadam w pokorze
całując twe rany wołam przebacz Boże

zolwikolew

ad Morgan13:
Tekst przez Kolegę zamieszczony nie jest wersją pieśni, która dała tytuł wątkowi.
Nie tylko treść to potwierdza, ale i rytm tekstu.
Bardzo proszę mi nie "panować". Mariusz sum

martin1984

Pytanie do knrdsk_1
Można poznać źródła z jakiego modlitewnika został zaczerpnięty tekst z 14 zwrotkami tejże pieśni?
Warto byłoby uzupełnić też takie informacje także przy innych publikowanych pieśniach. To są bardzo ważne kwestie.

knrdsk1

Już odpowiadam.
Było to 11 lat temu więc dość dawno, teksty pieśni wykorzystywaliśmy do działań kantorskich na NOM (prowadzenie śpiewu bez organów). Dzisiaj nie zamieściłbym takiej kompilacji, ale na wtedy taki zestaw wydawał mi się widocznie przydatny. Do oryginalnego tekstu (zamieszczonego na początku) dopisane są (pomiędzy oryginalną 1 i 2 zwrotkę) dwie zwrotki typu "wirus", które w dzisiejszych czasach spowodowały zmianę starej pięknej 12-zwrotkowej pieśni o pięknym tekście w trzy-zwrotkową pieśń - "zapchajdziurę" którą łatwo zapamiętać bo początek jest w każdej zwrotce taki sam a tylko trzeba zapamiętać części drugie. Na NOM jak znalazł, bo tam pasuje po 1- 2 zwrotki i tyle.
Żeby uniknąć przyszłych wątpliwości dopiszę tę informację na początku tamtej kompilacji. Dzięki za zwrócenie uwagi na tę zaszłość!

bazanos

źródło: Richard Gillar ‐ Zbiór melodyi do użytku kościelnego i prywatnego