Pieśni kościelne, opracował Kazimierz Garbusiński, Kraków 1920

Zaczęty przez wojtas, 27-08-2021, 22:06:16

Poprzedni wątek - Następny wątek

wojtas

PIEŚNI KOŚCIELNE
Dla użytku młodzieży szkół średnich, powszechnych i chórów amatorskich

na chór mieszany lub na jeden i dwa głosy
z towarzyszeniem organu

Opracował

KAZIMIERZ GARBUSIŃSKI
Nauczyciel śpiewu w państwowem Gimnazjum IX. w Krakowie.

Zeszyt II

Odbito w drukarni "Głosu Narodu"
w Krakowie (ok. 1920)

Linki:
https://crispa.uw.edu.pl/object/files/611899/display/Default
https://ks4.imslp.info/files/imglnks/usimg/f/f1/IMSLP644938-PMLP1034468-Garbusinski_K_-_Piesni_koscielne.pdf