Zorza prowadzi dzień biały (Aurora lucis rutilat)

Zaczęty przez tomas_wawa, 22-10-2008, 23:39:21

Poprzedni wątek - Następny wątek

tomas_wawa

Hymn św. Ambrożego w tłumaczeniu ks. S. Grochowskiego (1599 r):

1. Zorza prowadzi dzień biały, * Dwór niebieski śpiewa chwały, * Świat wszystek pełen radości, * Piekło wyje od żałości.
2. Gdy Chrystus niezwyciężony * Śmierć starł i odjął jej plony, * Podeptał otchłani one, * Wyzwolił więźnie zamknione.
3. On kamieniem przywalony, * Zbrojną strażą opatrzony, * Powstał z martwych dnia trzeciego * W pociech tryumfu sławnego.
4. Gdy tedy więźnie swojego * Zbyli płaczu piekielnego, * Przyszła nowina wesoła: * „Wstał Pan z martwych”, Anioł woła.
5. W te wielkanocne radości, * Boże z twej dobrotliwości, * Spraw, by nam nie dokuczała * Śmierci żadnej sroga strzała.
6. Tobie z umarłych żywemu * Chwała bądź Bogu wiecznemu, * I z Ojcem i z Duchem świętym * W czasie nigdy nierozjętym.

I współczesne tłumaczenie w Liturgii Godzin:

1. Już wschodzi zorza poranna, * Zabrzmiało niebo weselem * I ziemia śpiewa radośnie, * A piekło jęczy w udręce.
2. Bo Król tak bardzo potężny * Zniweczył moce śmiertelne, * Podeptał władzę Otchłani * I więzy jeńców rozerwał.
3. Gdy kamień w grobie Go zamknął, * A żołnierz czuwał u wejścia, * Jaśniejąc blaskiem i chwałą * Opuścił mroki żałobne.
4.  Świetlisty anioł ogłasza, * Że Pan zmartwychwstał prawdziwie, * Zwyciężył płacz i cierpienie, * Pokruszył piekła kajdany.
5.  O stań się, Jezu, dla duszy * Radością Paschy wieczystej * I nas, wskrzeszonych Twą mocą, * Do swego przyłącz orszaku.
6.  Niech Ciebie, Panie promienny, * Powstały z martwych po męce, * I Twego Ojca, i Ducha * Wysławia rzesza zbawionych. Amen.


MaciejKalita

W załączniku Nuty - jedne Pochodzą z portalu WIARA , a drugie to oryginalna melodya z Antiphonale Monasticum, Solesmes, z 1934 roku

MaciejKalita

a tutaj neumy do "oryginału"