Męczennik, św.: Boże cząstko sług Twych wieczna

Zaczęty przez Tomek Torquemada, 08-07-2007, 21:26:05

Poprzedni wątek - Następny wątek

Tomek Torquemada

Hymn nieszporny Deus tuorum, IX w.
T: X. St. Grochowski, XVI w.
melodia jak "Głośmy w prawowiernych gronie"
według Śpiewnika Kościelnego ks. Siedleckiego, 1928 r.


1. Boże, cząstko sług Twych wieczna * I opłato ostateczna, * Zbaw nas z grzechu śmiertelnego, * Z prośby Męczennika Twego.

2. Ten bowiem świeckie radości * Widząc pełne omylności, * Pochlebstwem świata łagodnem * Wzgardzieł, by wszedł w niebo godnym.

3. Wszystkie razy wytrwał mężnie, * Stojąc na placu potężnie, * Srogą śmierć podjął dla Ciebie, * Skąd wieczne ma dary w niebie.

4. O Panie dobroci wiecznej! * Prosim w pokorze serdecznej, * W ten chwalebny dzień męczeński, * Złóż z nas ciężar grzechów ciężki.

5. Chwała bez końca Ojcowi * I Przedwiecznemu Synowi, * Z Pocieszycielem społecznie * Niech będzie na wieki wiecznie.