Anna, św.: Litania na dzień św. Anny - 26. VII.

Zaczęty przez marian7, 13-11-2008, 22:35:42

Poprzedni wątek - Następny wątek

marian7

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże! Zmiłuj się nad nami!
Synu Odkupicielu świata Boże! Zmiłuj się nad nami!
Duchu święty Boże! Zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, jedyny Boże! Zmiłuj się nad nami!
Święta Anno, Módl się za nami!
Święta Anno, starko (babko) Chrystusowa, módl się za nami!
Święta Anno, Rodzicielko Maryi Panny, módl się za nami!
Święta Anno, Małżonko świętego Joachima, módl się za nami!
Święta Anno, teściowa św. Józefa, módl się za nami!
Święta Anno, z królewskiego pokolenia zrodzona, módl się za nami!
Święta Anno, sławo Betlehema, módl się za nami!
Święta Anno, ozdobo stany małżeńskiego, módl się za nami!
Święta Anno, pamięci ludzkiej droga, módl się za nami!
Święta Anno, serca pokornego, módl się za nami!
Święta Anno, w obyczajach naśladowania godna, módl się za nami!
Święta Anno, w myślach wspaniała, módl się za nami!
Święta Anno, w wejrzeniu miła, módl się za nami!
Święta Anno, w sprawach skutecznych obfitująca, módl się za nami!
Święta Anno, matko i pani, módl się za nami!
Święta Anno, matko od dawna pożądanej, módl się za nami!
Święta Anno, matko niepokalanie poczętej, módl się za nami!
Święta Anno, matko osierociałych, módl się za nami!
Święta Anno, oblubienico wierna, módl się za nami!
Święta Anno, niewiasto błogosławiona, módl się za nami!
Święta Anno, pani czcigodna, módl się za nami!
Święta Anno, niewiasto potężna,  módl się za nami!
Święta Anno, niewiasto bogobojna, módl się za nami!
Święta Anno, niewiasto drogi przykazań Boskich nie opuszczająca, módl się za nami!
Święta Anno, matko święta i wstydliwa, módl się za nami!
Święta Anno, zwierciadło posłuszeństwa, módl się za nami!
Święta Anno, pochodnio świątobliwości, módl się za nami!
Święta Anno, wzorze cierpliwości, módl się za nami!
Święta Anno, przykładzie miłosierdzia, módl się za nami!
Święta Anno, pobudko nabożności, módl się za nami!
Święta Anno, naczynie łaski pełne, módl się za nami!
Święta Anno, drzewo wyborne, módl się za nami!
Święta Anno, rolo skarb drogi w sobie mająca, módl się za nami!
Święta Anno, rószczko Jessego, módl się za nami!
Święta Anno, przybytku Boski, módl się za nami!
Święta Anno, pałacu wspaniałości, módl się za nami!
Święta Anno, Arkę Przymierza w żywocie chowająca, módl się za nami!
Święta Anno, okręcie na ratunek tonących pośpieszający, módl się za nami!
Święta Anno, drogo bezpieczna pielgrzymujących, módl się za nami!
Święta Anno, pomocniczko do Ciebie się uciekających, módl się za nami!
Święta Anno, opiekunko Kościoła Bożego, módl się za nami!
Święta Anno, pocieszycielko strapionych, módl się za nami!
Święta Anno, uzdrowienie chorych, módl się za nami!
Święta Anno, ucieczko grzesznych, módl się za nami!
Święta Anno, wspomożenie wiernych, módl się za nami!
Święta Anno, radości Anielska, módl się za nami!
Święta Anno, zaszczycie Patryarchów, módl się za nami!
Święta Anno, przyjaciółko Proroków, módl się za nami!
Święta Anno, pobożności Apostołów, módl się za nami!
Święta Anno, umocnienie Męczenników, módl się za nami!
Święta Anno, chwało Wyznawców, módl się za nami!
Święta Anno, mistrzyni Panien, módl się za nami!
Święta Anno, ozdobo wszystkich Świętych, módl się za nami!
Bądź nam miłościw. Odpuść nam Panie!
Bądź nam miłościw. Wysłuchaj nas Panie!
Od wszego złego. Wybaw nas Panie!
Od gniewu Twego. Wybaw nas Panie!
Od potępienia wiecznego. Wybaw nas Panie!
My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!
Abyś nam łaskę Twoją darować raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!
Abyś nam grzechy odpuścić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!
Abyś nas od wszelkiego niebezpieczeństwa dusznego i cielesnego zachować raczył,                      Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!
Abyś to święte zgromadzenie i insze bractwa zachować i błogosławić raczył,
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!
Abyś i nad nami w godzinę śmierci zlitować się raczył,  Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata! Przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata! Wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata! Zmiłuj się nad nami!
Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
V. O święta Anno proś Boga za nami.
R. Abyśmy się stali nieba mieszkańcami.
Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże, któryś przebłogosławioną Annę za Matkę Rodzicielce Jednorodzonego Syna Twego obrać raczył:
racz dać, prosimy pokornie, abyśmy, którzy nabożnem sercem pamiątkę jej obchodzimy, za jej zasługami wiecznego żywota dostąpić mogli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.