Zawitaj, dniu święty (Salve festa dies)

Zaczęty przez tomas_wawa, 14-11-2008, 13:43:00

Poprzedni wątek - Następny wątek

tomas_wawa

T: ks. F. X. Głodkiewicz, Śpiewnik Liturgiczny, 1867 r., s. 140-141.

1. Zawitaj, dniu święty, godzien wiecznej pamięci, * Bóg zwyciężył piekło, niebo tryumfy święci. * Przez Twoje święte Ducha zesłanie, * Boży Synu, odpuść nam nasze zgrzeszenie. * Tyś nam ten dzień sam wsławił, * Żywoteś nam naprawił; * Z śmierci wiecznej nas zbawił, * Swoją świętą moc zjawił.
2. Dziś świat odrodzony, gdy Duch święty zstępuje, * A wszelkie stworzenie nowem się życiem raduje. * Przez Twoje święte…
3. Do rydwanu Pana, cały świat, co ma, daje: * Łąki swoje kwiecie, a zielony maj, gaje. * Przez Twoje święte…
4. Chrystusowi Panu, co moc stargał piekielną, * Niebo, ziemia, morze chwałą brzmią nieśmiertelną. * Przez Twoje święte…
5. Tak ukrzyżowany Stwórca świata całego, * Dziś odbiera pokłon od stworzenia swojego. * Przez Twoje święte…