Duchu Święty, przybądź k'nam

Zaczęty przez tomas_wawa, 08-09-2008, 21:32:31

Poprzedni wątek - Następny wątek

tomas_wawa

T: Gillar, Hoffmann, Śpiewnik dla ludu katolickiego oraz książka do nabożeństwa, 1900 r., pieśń nr 329.
1. Duchu Święty, przybądź k’nam! Twa moc zasłoniła * Maryą, jak słowom Anielskim zezwoliła.
2. Wnet w jej żywocie, stał się Syn Boży człowiekiem, * Zawsze się rodzący z Boga Ojca przed wiekiem.
3. Z Maryi Panny Chrystus się narodził, * Z Niej naturę naszą wziąwszy, Bóstwo ogrodził.
4. Cierpiał, umarł na krzyżu, powstał dnia trzeciego, * Aby nad do żywota pozyskał wiecznego.
5. Zesłał Ducha Świętego, Pan wielkiej dobroci, * Apostołom w językach ognistej światłości.
6. Aby ich tym umocnił i ochotne sprawił, * A nam pewną pociechę sierotom zostawił.
7. Siedmioraką łaskę wzięli wnet Pańscy słudzy, * Wszelkiemi językami mówili jak drudzy.
8. Tymi wszystkiemu światu zbawienie głosili * I nam takąż naukę pewną zostawili.
9. Duchu Święty, Pocieszycielem nazwany, * Darem Bożym, miłością, skarb łask nieprzebrany.
10. Duchowej słodkości plastr, ogień pałający, * Siedmiorakiej łaski Bożej skarb w sobie mający.
11. Duch prawicą, Boska ręka mocą jest duchowną, * Niechaj nam zawsze będzie obroną warowną.
12. Od wszelkich niebezpieczeństw czarta przeklętego, * A potem niech domieści królestwa wiecznego.
13. Duch Święty, Pocieszyciel, niech nam dopomaga, * Niech nas nieprzyjaciel główny nie przemaga.
14. Niechaj nas i w przypadkach pod skrzydła Swe bierze, * W dobrych uczynkach utwierdza i w świętej wierze.
15. Z jakiem mogę nabożeństwem, cześć każdej godziny * Oddajęć Święty Duchu, zgładź, proszę, me winy.
16. Dusze zmarłych Ty pociesz Twojem nawiedzeniem, * A po śmierci racz opatrzyć wiecznem mnie zbawieniem. Amen