Trzy Osoby cześć mają [nuty]

Zaczęty przez tomas_wawa, 19-11-2008, 00:45:53

Poprzedni wątek - Następny wątek

tomas_wawa

T: Gillar, Hoffmann, Śpiewnik dla ludu katolickiego oraz książka do nabożeństwa, 1900 r., pieśń nr 336.

1. Trzy osoby cześć mają * W Tobie jeden Boże, * Co w światłości mieszkają, * Gdzie nikt przyjść nie może, * Istność nierozerwana, * Różna we własnościach, * Trójcą świętą nazwana, * Obfitą w dzielnościach.
2. Wysławiam, Boże wielki! * Moc Twą niezmierzoną, * Dziwną mądrość, czyn wielki, * Ze ziemią stworzoną, * Ogłaszam wdzięczność moję * Słodyczą przejęty, * Uwielbiam dobroć Twoję, * Żem z niczego wzięty.
3. Ojcze litości, Bóstwo, * Miłości jedyna, * Wejrzyj na me ubóstwo, * Na mnie, Twego syna: * Tyś mnie przyjął dla Siebie, * Ja prośby podwoję, * Pozwól mi przyjść do Ciebie * I widzieć twarz Twoję.
4. Synu Boga, z miłości * Na ten świat zstąpiłeś * I w największej stałości * Człeka odkupiłeś; * Niech dla Twojej krwi drogiej * Gorycz śmierci znoszę, * Unikam winy srogiej, * Grzechy odpuść, proszę.
5. Zagrzej mnie, Duchu święty * Miłością godziwą, * Obrzydź mi grzech przeklęty, * Daj cnotę prawdziwą. * Bym nie zboczył od Ciebie, * Spraw przez dobrotliwość, * Potem niech żyję w niebie * Gdzie wieczna szczęśliwość. Amen.

tomas_wawa

Melodia według: ks. J. Surzyński, M. Surzyński, Psallite Domino, 1908 r., pieśń nr 96.

knrdsk1