Idźmy duchem z tego świata [nuty]

Zaczęty przez tomas_wawa, 23-11-2008, 00:25:04

Poprzedni wątek - Następny wątek

tomas_wawa

T: Gillar, Hoffmann, Śpiewnik dla ludu katolickiego oraz książka do nabożeństwa, 1900 r., pieśń nr 427.

1. Idźmy duchem z tego świata, * Do Serca Zbawcy i Brata, * To nasz Ojciec, Lekarz, Pan, * On nas poi Krwią swych ran, * On nam zsyła łaski swoje, * Błogosławieństw zlewa zdroje, * Pójdźcie do mnie, mówi nam, * Ja wam wieczne szczęście dam.
2. O najsłodszy Jezu Panie, * Skryj nas w Serca swego ranie, * Tam nasz cel, tam szczęścia gród, * Tam to tęskni dziś Twój lud; * Przyjm nas, Zbawco ukochany, * Niech wśród Serca Twego rany, * Mieszka lud oddany Ci, * Co Cię słucha, wielbi, czci.
3. Nic nad Serce Twe droższego, * Nic nad miłość Twą milszego, * Wszystko mamy w Sercu Twem, * To też Królem Cię swym zwiem. * Królu, Panie, my w niedoli, * Dziś nas serce nasze boli, * Że nie znaliśmy Twych łask, * Odrzucili zbawczy blask.
4. Dziś Twe dziatki opuszczone, * Wróg nas w nieszczęść wiedzie stronę, * Podaj rękę, Jezu, nam, * Wskaż nam tor do niebios bram, * Tyś jest Synem Ojca Boga, * Tyś jest Życie, Prawda, Droga, * Daj nam życie, drogę wskaż, * Prawdy poucz, winę zmaż.
5. Ach! bez Ciebieśmy sieroty, * Zimno w sercu, brak nam cnoty, * Gdy Ty spojrzysz, pierzcha wróg, * Bo któż silny jako Bóg? * Więc do Ciebie, Jezu drogi, * Wznosi oczy lud ubogi, * Daj nam w Sercu Twojem żyć, * Wiecznie wiernym ludem być.
6. Lecz, o Panie! My niegodni, * W przyrzeczeniach wciąż zawodni, * Dziś wielbimy Serce Twe, * Jutro już kochamy złe, * Wzmocnij, Jezu, nasze chęci, * Niech pokusa nas nie nęci, * Niech do Ciebie spieszym wraz, * Kiedy wróg chce uwieść nas.
7. Panie! łącznie z całym światem, * Zwiem Cię Zbawcą, starszym Bratem, * Któż tak dobry jako Ty, * Co osuszasz sierót łzy, * Ty żal wzbudzasz w grzesznej duszy, * Twoja miłość serca kruszy, * Niech wdzięczności składa kwiat * Sercu Twemu cały świat.
8. Cóż za miłość okazałeś, * Że na ziemi pozostałeś, * A choć wzrok nie widzi Cię, * Przecież wierzę, kochać chcę, * Ty w postaci Chleba skryty, * Jak w pieluszkach swych spowity, * Żądasz wiary, toć ją masz, * Wierzym, żeś Ty Zbawca nasz.
9. Przyjm i miłość naszą świętą, * W duszach dla Cię dziś poczętą, * Przyjm i serce dziatwy Twej * I swe łaski na nas zlej, * Tyś nasz Ojciec i Obrońca, * Jezu, czcimy Cię bez końca, * Przyjmij ten miłości dług, * Od Twej dziatwy, od Twych sług.
10. Sercu Twemu, Jezu drogi, * Ofiaruje lud ubogi * Radość swoję, szczęście swe, * Ciernie życia, dole złe, * Tobie składa uczuć zdroje, * Kościół, kraj i dziatki Twoje; * W Sercu swojem racz nas skryć, * Z Tobą chcemy wiecznie żyć!

Pieśń z tym samym tekstem figuruje także w Zupełnym śpiewniku i książce do nabożeństwa, 1898 r., pod numerem 371.

knrdsk1

#1
Pieśń "Idźmy duchem z tego świata, Do Serca Zbawcy i Brata" wygląda na melodię "Idźmy tulmy się jak dziatki"

tomas_wawa

Istotnie (nie wpadłem na to sam), chociaż oba przytoczone przeze mnie źródła milczą na temat melodii tej pieśni.

czytane

Melodia wg. T. Cieplika