Jezu, zmiłuj się [nuty]

Zaczęty przez tomas_wawa, 23-11-2008, 19:39:47

Poprzedni wątek - Następny wątek

tomas_wawa

T: Gillar, Hoffmann, Śpiewnik dla ludu katolickiego oraz książka do nabożeństwa, 1900 r., pieśń nr 430.

M I: Boże, kocham Cię
M II: Mycielski, nr 27.

1. Jezu, zmiłuj się, Jezu zmiłuj się, * Lud biedny, o Panie, błaga Cię. * My grzeszni, o dobry Panie, * Przyjmij od nas to wyznanie, * Zlituj się, zlituj się nad nami, * Daj nam płakać skruchy łzami, * Zasług męki Twej, obficie nam zlej, * Serca miłością błysnąć chciej.
2. Jezu, zmiłuj się... * Dla grzeszników Ty umarłeś, * Dla nich Serce Twe otwarłeś, * Przybić się do krzyża dałeś, * Bo ich serca zyskać chciałeś, * Zasług męki Twej...
3. Jezu, zmiłuj się... * Czemu, czemu słodki Panie, * Takie dziwne Twe kochanie: * Czemu wielka nędza ludzi * W Tobie miłość taką budzi? * Zasług męki Twej...
4. Jezu, zmiłuj się... * O jak wielkie, jakie święte, * O jak bardzo niepojęte * Miłosierdzie Serca Twego, * Dla grzesznika niewdzięcznego. * Zasług męki Twej...
5. Jezu, zmiłuj się... * Do Twojego Serca rany * Przyjm nas, Jezu nasz kochany, * Pozwól, pozwól tam się schronić, * Tam Cię kochać, tam łzy ronić. * Zasług męki Twej...
6. Jezu, zmiłuj się... * Bo tak tęskno na tym świecie * Zewsząd troska serce gniecie; * Wszystko boli i zawodzi, * Tylko Jezus życie słodzi. * Zasług męki Twej...
7. Jezu, zmiłuj się... * A więc w Serca Twego ranie, * Daj nam, Jezu, daj mieszkanie, * Dozwól kochać Cię serdecznie * Z Twojem Sercem złącz nas wiecznie. * Zasług męki Twej...

czytane

Melodie T. Cieplik