Serce najsłodsze, Tobie niebo całe [nuty]

Zaczęty przez dziubek, 05-07-2008, 20:50:43

Poprzedni wątek - Następny wątek

dziubek

   1. SERCE NAJŚWIĘTSZE, TOBIE NIEBO CAŁE, * Bez przerwy składa pieśni uwielbienia, * I biedna ziemia wznosi Tobie chwałę, * Boś ty jej źródłem szczęścia i zbawienia.
   2. Serce Jezusa, na ziemi i w niebie * Niech wszystkie serca wiecznie chwalą Ciebie; * Króluj nad nami, ach króluj wszechwładnie, * Z czcią niech przed Tobą cały świat upadnie.
   3. Serce najdroższe, ta głęboka rana, * Że Ty serc pragniesz, tak wymownie woła, * Ach, miłość Twoja z niczym niezrównana; * Któż się wzywaniu Twemu oprzeć zdoła.
   4. Serce najsłodsze, z Ciebie potok tryska * Krwi przenajdroższej, co grzechy zmazała; * Cierniowy wieniec Ciebie wkoło ściska; * Nasza go ręka, złość nasza splatała.
   5. Serce najdroższe, radości świątynio. * Z Ciebie zdrój szczęścia na tę ziemię płynie; * Tyś dla nas biednych pociechy krynicą * W smutnym wygnaniu na tej łez dolinie.

Źródło: DN, Opole, 1999.

tomas_wawa

#1
T: Gillar, Hoffmann, Śpiewnik dla ludu katolickiego oraz książka do nabożeństwa, 1900 r., pieśń nr 449.

M I: Boże w dobroci
M II: Mycielski, nr 17.

1. Serce najsłodsze, Tobie niebo całe, * Bez przerwy składa pieśni uwielbienia * I biedna ziemia wznosi Tobie chwałę; * Boś Ty jej źródłem szczęścia i zbawienia.
2. Serce Jezusa na ziemi i w niebie * Niech wszystkie serca wiecznie chwalą Ciebie, * Króluj nad nami, ach, króluj wszechwładnie, * Ze czcią niech Tobie cały świat upadnie.
3. Serce najdroższe, ta głęboka rana, * Że Ty serc pragniesz tak wymownie woła, * Ach, miłość Twoja z niczem niezrównana, * Któż się wzywaniu Twemu oprzeć zdoła?
4. Serce najsłodsze, z Ciebie potok tryska * Krwi przenajdroższej, co grzechy zmazała, * Cierniowy wieniec Ciebie w koło ściska, * Nasza go ręka, złość nasza splatała.
5. Serce najdroższe, radości świątnico, * Z Ciebie zdrój szczęścia na tę ziemię płynie, * Tyś dla nas biednych pociechy krynicą * W smutnem wygnaniu na tej łez dolinie.
6. Serce najsłodsze, Tyś jest słońcem łaski, * Życia i mocy promienie rozsiewasz, * Ziemskim wędrowcom spuszczasz niebios blaski, * Na to wygnanie światła potok zlewasz.
7. Serce najsłodsze, Tyś tronem miłości, * Miłością rozpal serca wyziębione, * O to błagamy Twojej łaskawości * Przez Serce Maryi przebłogosławione. Amen.

knrdsk1

Melodia wg Tomasza Flaszy (1930)