Błogosławcie stworzenie każde Pana swego (Hymn trzech młodzieńców)

Zaczęty przez tomas_wawa, 28-11-2008, 12:11:51

Poprzedni wątek - Następny wątek

tomas_wawa

T: ks. F. X. Głodkiewicz, Śpiewnik Liturgiczny, 1867 r., s. 220-221.

Śpiew trzech młodzieńców. (Dan. 3.)
Benedicte omnia opera

Błogosławcie stworzenie każde Pana swego,
Chwalcie i wysławiajcie wiecznie Imię Jego.
Błogosławcie Anieli, niebiescy dworzanie,
Błogosławcie niebiosa, wy Pańskie mieszkanie.
Błogosławcie Go wody wzgórę zawieszone,
Błogosławcie mocarstwa w siłach doświadczone.
Błogosław Go księżycu i słońce gorące,
Błogosławcie Go gwiazdy na niebie błyszczące.
Błogosław Go i deszczu, rosy spadające,
Błogosławcie Go wiatry, powietrze czyszczące.
Błogosław Go i ogniu, i upały srogie,
Błogosław Go i zimo, i ty, lato drogie.
Błogosławcie Go rosy, szrony, zimna mroźne,
Błogosławcie Go śniegi, i wy, lody groźne.
Błogosławcie Go nocy i wszelkie ciemności,
Błogosławcie Go światło i dzienne jasności.
Błogosławcie Go chmury w powietrzu wiszące,
Błogosławcie pioruny, ogniem trzaskające.
Błogosław, ty okręgu ziemski, Pana swego,
Chwalcie i wysławiajcie wszystko Imię Jego.
Błogosławcie Go góry, pagórki, doliny,
Błogosławcie Go wszystkie krzewy i rośliny.
Błogosławcie Go zdroje, błogosławcie rzeki,
Błogosławcie Go morza i chwalcie na wieki.
Błogosławcie Go twory, co żyjecie w wodzie,
Błogosławcie Go ptactwo i chwalcie Go w zgodzie.
Błogosławcie zwierzęta i bydło domowe,
Błogosławcie Go ludzie, syny Adamowe.
Błogosław, Izraelu, Pana Boga twego,
Chwalcie i wysławiajcie wiecznie Imię jego.
Błogosławcie kapłani Pańscy we świątnicy,
Błogosławcie Mu wszyscy Jego służebnicy.
Błogosławcie Go duchy z ciała wyzwolone,
Błogosławcie Go dusze usprawiedliwione.
Błogosławcie Go serca pokornego Święci,
Błogosławcie Go wszyscy, wy do nieba wzięci.
Anania, Mizael, Azaria swemu
Błogosławcie na wieki Panu niebieskiemu.
Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego,
Chwalmy i wysławiajmy wiecznie Imię Jego.
Wielki Boże na niebie, bądź błogosławiony,
Chwała Tobie na wieki! Boże nieskończony.

knrdsk1

Tekst wg Śpiewnika Pelplińskiego:

        Błogosławcie stworzenie każde Pana swego, * Wynoście
Go, na wieki chwalcie Imię Jego.
        Błogosławcie Anieli, niebiescy dworzanie, * Wszystkie
nieba oddajcie Panu swe wyznanie.
        Błogosławcie Go wody w górze zawieszone, * Błogo-
sławcie mocarstwa w siłach doświadczone.
        Słońca górnolotnego promienie gorące, * Chwalcie Go
gwiazdy wdzięczne, odmienne miesiące.
        Błogosław Panu z rosą dżdżu z nieba płynący, * I wy
wiatry prędkością swą Panu służący.
        Błogosław Panu ogniu, i wy znoje srogie, * Błogosław
Panu zimno i ty lato drogie.
        Rosy z szronem pospołu chwałę Panu dajcie, * Mrozy
i niewytrwane zimna Go wyznajcie;
        Lody śliskie i śniegi z nieba padające, * Błogosławcie
Mu nocy i dni nam świecące.
        Błogosław Panu światło i ciemność do tego, * Chwal-
cie Go pioruny i obłoki kraju powietrznego.
        Niech Panu nieobeszła ziemia chwałę dawa, * Na wieki
Go wynosząc niechaj nie ustawa.
        Błogosławcie Mu góry i pagórki wszystki * I wszystko-
rodna ziemio z twojimi pożytki.
        Zdroje i bystre rzeki i morze gniewliwe, * Trzeba wam
Imię Pańskie sławić świątobliwie.
        Morscy wielorybowie, wszystkie dusze wodne, * Wszy-
stkie ptastwo oddajcie Panu chwały godne.
        Błogosławcie zwierzęta.i bydło domowe, * Synowie i po-
tomstwo wszystko Adamowe.
        Wszyscy Izraelici Pana wyznawajcie, * Na wieki wieków
chwałę z chęcią Mu oddajcie.
        Błogosławcie kapłani przy Pańskiéj świątnicy, * Wszyscy
Mu błogosławcie Jego służebnicy.
        Duchu i Sprawiedliwych dusze Panu służcie, * Święci
pokorni ludzie pienia swego wzruszcie.
        Anania, Mizael, Azaria swemu * Błogosławcie na wieki
Panu niebieskiemu.
        Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego * Błogosławmy do
wieku nieprzemierzonego.
        Tyś, Boże, Pan w Swém niebie godzien wiecznéj chwały, *
Godzien błogosławieństwa przez wiek nieprzetrwały.   Amen.