Wszyscy Święci: Wiecznej szczęśliwości Dawco

Zaczęty przez tomas_wawa, 01-12-2008, 13:17:46

Poprzedni wątek - Następny wątek

tomas_wawa

T: Kancyonał i książka modlitewna na cały rok, 1865 r., s. 366-367; Gillar, Hoffmann, Śpiewnik dla ludu katolickiego oraz książka do nabożeństwa, 1900 r., pieśń nr 753.

1. Wiecznej szczęśliwości Dawco, * Przybądź nam w pomoc, o Zbawco! * Panno i Matko litości, * Zdarz nam zbawienie w wieczności.
2. Wy, tysiączni aniołowie, * Wy starzy święci Ojcowie, * I wszyscy Prorocy, coście * Tak słynni, odpust uproście.
3. Janie, Zbawcy przesłanniku, * I Piotrze, nieba kluczniku, * Z Apostołami innemi, * Rozwiążcie grzesznych na ziemi.
4. Męczenników hufiec śmiały, * Kapłanów chór okazały * Oraz kwiat Panien wieczystych, * Niech oczyści nas nieczystych.
5. Wszyscy, coście książętami, * Na dworze po nad gwiazdami, * Dajcie swą pomoc nie marną, * Tym, co się do nieba garną.
6. Chwała, cześć i panowanie, * Bogu Ojcu nieustannie, * Również Bożemu Synowi, * I najświętszemu Duchowi.