Już się zbliżył miesiąc maj

Zaczęty przez organista1, 24-01-2009, 09:59:33

Poprzedni wątek - Następny wątek

organista1

1.JUŻ SIĘ ZBLIŻYŁ MIESIĄC MAJ, * już rozkwita ziemski kraj, * Dziś swej Matce i swej Pani * Każdy cześć i chwałę daj.
2.Ptaszęta się radują, * Maryi wyśpiewują, * Bo i one Matce Bożej * Wdzięczność swą okazują.
3.Łąki, pola i gaje, * Wszystko Jej cześć oddaje, * Bo co tylko jest na ziemi, * Jej opieki doznaje.
4.Wszystkie miasta z wioskami * Brzmią Maryi pieśniami, * I każdy z pokorą woła: * Módl się, Matko za nami!
5.I my, śliczna Jutrzenko, * O najświętsza Panienko, * Do Ciebie się uciekamy. * Błogosław nas swą ręką.

Rzecz jasna jest to tradycyjna pieśń przeznaczona na nabożeństwa majowe.

vox_humana

Czy ma ktoś nuty do tej pieśni?

zolwikolew

#2
Proszę zajrzeć tu:
http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=30829&from=&dirids=1&ver_id=&lp=3&QI=
Nie mam możliwości teraz zdjęcia wstawić.
Edit: zajrzałem sam i mogę powiedzieć, że T.Cieplik podaje melodię "Gwiazdo śliczna", która jest z kolei tu do posłuchania linkowana:
http://spiewnik.katolicy.net/index.php/topic,151.0.html
mel. I.
Bardzo proszę mi nie "panować". Mariusz sum

czytane

Mało tych zwrotek, prawda?

6. Gdy nas dotknie grzechów cios, * Słyszym Matki naszej głos: *
Pójdźcie do mnie, moje dzieci? * Osłodzę wasz przykry los.

7. My też z płaczem biegniemy, * Litości Twej żebrzemy, *
Zmiłuj się Matko nad nami, * Niech wiecznie nie zginiemy.

8. Tyś bez zmazy poczęta, * Tyś Matka nasza święta, *
Ciebie z pokorą błagamy: * Skrusz grzechów naszych pęta.

9. Każdy czuje dobroć Twą * I wszyscy Cię Matką zwią, * Wołasz na nas: pójdźcie dzieci, * Niech mnie usta wasze czczą.

10. My też wszyscy biegniemy, * Kochać Cię szczerze chcemy, *
Przyjmij chętnie modły nasze, * Które ofiarujemy.

11. Boś Ty czysta Dziewica, * Tyś łask Boskich skarbnica, * Jesteś pełna łaski Bożej, * Świat się Tobą zachwyca.

12. Tyś niebu, ziemi droga, * Przeczysta Matko Boga, * Matko Jezusa Chrystusa * Ratuj, gdy przyjdzie trwoga.

13. Ty się przyczyń za nami, * Niegodnymi sługami, *
Aby nas Syn Twój nie karał, * Tak ciężkimi plagami.

14. Uproś nam pokój złoty, * Pociesz biedne sieroty, *
I naucz nas naśladować * Twoje anielskie cnoty.

15. A gdy będziem umierać, * Racz nas o Panno, wspierać, *
Byśmy Boga w Trójcy świętej * Mogli w niebie wychwalać.

za: Cieplik, Zbiór pieśni Katolickich