Chryste Królu przed Tobą padamy

Zaczęty przez organista1, 26-01-2009, 12:44:22

Poprzedni wątek - Następny wątek

organista1

1.CHRYSTE KRÓLU, PRZED TOBĄ PADAMY, * Do stóp Twoich kornie się zbliżamy, * Chcemy Boski Twój Majestat sławić, * Przed Twym tronem cześć swoją wyjawić, * Bądź uwielbion od wszego stworzenia, * Niech Cię chwali, niebo, ziemia, świat, * Boś jest godzien dla Twego Imienia, * By się każdy kłaniał Tobie rad.

2.Panie Jezu, my uznajem Ciebie * Jako Króla w szczęściu i potrzebie, * I pragniemy, Twymi poddanymi * Zawsze, wszędzie być Tobie wiernymi. * Panuj nad naszymi rodzinami: * Niech Twa wola spełnia się w nich wciąż, * Obdarzaj nas Twoimi łaskami, * Wszystkie sługi Twoje z Tobą zwiąż

(pieśń śpiewana na melodię "O Maryjo czemu biegniesz w niebo") (http://spiewnik.katolicy.net/index.php/topic,906.0.html)

Jantek_gall

#1
Adoracja Chrystusa Króla z 1947r podaje na zakończenie jeszcze dwie zwrotki tej pieśni (dwie pierwsze na rozpoczęcie)

Chryste Królu, przyjmij od nas dzięki,
Za to, cośmy dotąd z Twojej ręki.
Odebrali mimo niegodności,
Racz odpuścić nasze niewdzięczności.
Teraz chcemy sercem i ustami
Wołać, prosić: Króluj, Chryste, nam!
Ty, co w Hostii świętej mieszkasz z nami,
Bądź na wieki królem naszym sam.

Panie Jezu, uznajemy Ciebie.
Królem w szczęściu jako i potrzebie.
I pragniemy Twymi poddanymi
Zawsze, wszędzie być Tobie wiernymi.
Panuj nad naszymi rodzinami;
Niech Twa wola spełnia się w nich wciąż.
Obdarzaj nas Twoimi łaskami,
Wszystkie sługi Twoje z Sobą zwiąż.

Mel.: O Maryjo, czemu biegniesz w niebo. (http://spiewnik.katolicy.net/index.php/topic,906.0.html)
za: Adoracja Chrystusa Króla (1947r.)