Processya Wielkonocna

Zaczęty przez Rorantysta, 22-02-2009, 00:21:24

Poprzedni wątek - Następny wątek

Rorantysta

PROCESSYA Wielkonocna
z niektórym śpiewanim Kościelnym tegoż Święta
właśnie przełożona

starodruk - unikat Biblioteki Kórnickiej PAN sygn. Cim Qu 2647
reedycja: Księgarnia Akademicka, Kraków 1996

Druk zawiera 20 polskich tłumaczeń, dokonanych przez Tomasza Bielawskiego, śpiewów zaczerpniętych z liturgii Wielkanocy. Tekstom towarzyszą trzy schematy nut w opracowaniu na 4 głosy pozwalające zaśpiewać wszystkie zamieszczone utwory.
Datowanie starodruku na podstawie dedykacji -1591

Reedycja wydawnictwa Księgarnia Akademicka zawiera transkrypcje tekstów i zapisu muzycznego, reprodukcje karty tytułowej i zapisu nutowego jednego ze schematów muzycznych. Całość ozdobiona jest kilkoma drzeworytami z innych XVI-to wiecznych druków.

Spis utworów (tytuły łacińskie i pierwsze wersy tłumaczeń podaję za reedycją Księgarni Akademickiej):
1. Vidi aquam egredientem de templo a latere dextro / Źrzodłom z Kościoła ujźrzał, wypływając
2. Cum Rex gloriae, Christus / Christus, krol chwały, krzyżem urażony,
3. Alleluia, Dei Filius / Alleluja, owo Pan, Syn Boga żywego
4. Latronem sero flebilem / Rowno a Najświętszemu łotra złączonego,
5. Petrum cum c[a]eteris / Piotra (ach dobroć Pańska), patrz, jako nawiedza
6. Salve, festa dies / O, dniu święty, zawitaj dniu błogosławiony
7. Ecce renascentis / Oto jest znak łaski tej zdrowoodrodzenia,
8. Namque triumpha[n]ti / Oto naprzod Zwyciężcy, gdy wojna straszliwa
9. Legibus inferni oppressis / Skoro po zgubie piekła, także jego prawa,
10. Qui crucifixus erat / Teraz, który Krzyż cierpiał na wszelakie strony,
11. Sedit Angelus ad sepulchrum Domini / Śliczne stworzenie Pańskie w tej-że dobie,
12. Resurrexi et adhuc sum tecum / Już-em grob podniosł w kamień usadzony
13. H[a]ec dies, quam fecit Dominus, Gradał / Ten dzień, co go Pan ręką ubudował
14. Alleluia, Pascha nostrum / Nie smętny czas, w weselu to widzi-m na oczy,
15. Victimae paschali laudes, Prosa / Krwią Pańską ludzie, co są pokropioni,
16. Dum transisset sabbat[h]um, Responsoryja na nieszpor / Cnotliwe Panie a z prawej ochoty
17. Christus resurgens ex mortuis / Już Kościoł zakwitł, ktory był skażony,
18. Regina caeli laetare / Wyszogornych Krolewno krain nieprzejźrzanych,
19. Ad caenam Agni providi, Hymna / Ostrożni k'temu w szacie białoszytej,
20. Druga hymna Co[m]pletorna, Jesu Salvator s[a]eculi / O, Święty Jezu a ozdobo świata