Idą królewskie proporce (Vexilla Regis)

Zaczęty przez tomas_wawa, 12-02-2009, 00:04:25

Poprzedni wątek - Następny wątek

tomas_wawa

Przekład hymnu Vexilla Regis prodeunt zawarty w druku Baltazara Opecia Żywot Pana Jezu Krysta (Kraków, 1522 r.).


Idą krolewskie proporce,
Jasne krzyża tajemnice,
Na nim, ktory ciało stworzył,
Podług ciała sie zawiesił.

Na ktorym okrutnie zranion,
Bok srogą włocznią przebodzion,
Krew i woda wypłynęła,
By nas od grzechow omyła.

Spełniło sie, co powiedał
Dawid, gdy na ludzi wołał:
"Od drzewa ma Bog krolować,
Wszytek go świat ma oględać".

Drzewo krasne i wybrane,
Krolewską krwią zrumienione,
Nade wszytki godne tego
Nieść członki Boga prawego!

Błogieś, iż na twych ramieniech
Zapłacon wszego świata grzech,
Na tobie myto zważono,
Więźnie z piekła wykupiono.

Przetoć sie, krzyżu, kłaniamy,
Mękę Pańską spominamy,
Pomnoż cnotę sprawiedliwym
A daj odpuszczenie winnym.

Ciebie, Trojca, Boże wielki,
Niechaj chwali język wszelki,
A ktoreś przez krzyż odkupił,
By zawsze rządził i zbawił. Amen.

Inne przekłady hymnu Vexilla Regis:

- Chorągiew Króla wiecznego
- Chorągiew się Króla zbliża
- Króla wznoszą się znamiona
- Znamię Króla niosą z chwałą