Niechaj będzie cześć, chwała (Na Niedzielę Palmową)

Zaczęty przez tomas_wawa, 14-02-2009, 00:55:19

Poprzedni wątek - Następny wątek

tomas_wawa

T: Kancyonał i książka modlitewna na cały rok, 1865 r., s. 141.

1. Niechaj będzie cześć, chwała, Zbawicielu Tobie! * Którąś dziś z ust niewinnych dziatek wzbudził sobie.
2. Tyś jest Król Izraelski, z Dawida zrodzony, * Coś przyszedł w Imię Pańskie, bądź błogosławiony.
3. Ciebie wysławia niebo i wszystko stworzenie, * Tobie człowiek śmiertelny swoje nuci pienie.
4. Tobie dziś lud żydowski słał drogę palmami, * My też przed Cię niesiem swe modły z pieśniami.
5. Oni cześć dali Tobie na śmierć idącemu, * My Tobie dziś śpiewamy w niebie siedzącemu.
6. Wdzięcznieś ich przyjął chęci, przyjm’ Panie i nasze: * Wszak przed Tobą co dobre, to przyjemne zawsze.