Gromniczna (Święto Oczyszczenia NMP) - 2. II – Maryjej wywodzenie [nuty->]

Zaczęty przez Rorantysta, 12-02-2009, 23:18:08

Poprzedni wątek - Następny wątek

Rorantysta

Pieśń na święto Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny i Ofiarowania Chrystusa
Kancjonał kórnicki (1551–1555), karty 68r–71r
Pieśń poprzedzona jest instrukcją: "Ta pieśń ma być śpiewana na te note jako się śpiewa ta pieśń Bożego Narodzenia". Przy tej pieśni znajdziemy też melodię. Można też stosować melodie pieśni "In natali Domini", podaną w wątku "Na Boże Narodzenie"
Transkrypcja według: Korona Dziewicy Maryi


Maryjej wywodzenie,
Pokorne oczyścienie,
Dziś święto obchodźcie!
My przeto wszyscy śpiewajmy:
     Panna z stajniej powstała,
     Jesusa do kościoła Bogu ofiarowała.

Panna dnia czterdziesnego,
Wziąwszy syna swojego
Wyszła z miejsca z onego,
Do kościoła bożego.
     Panna z stajniej powstała...

Stary święty Symeon,
Z Ducha Świętego nadchnion,
Wszedł w kościoł boży w czas on,
Nabożeństwem zapalon.
     Panna z stajniej powstała...

Zawołał, poklęknąwszy:
"Syn ty jeś Boga zwierzchni,
Racz przyć do dusze mojej,
Nie opuszczaj sługi swej.
     Panna z stajniej powstała...

Już nie żądam żyć więcej,
Gdy ciebie, Boże wieczny
Oglądały me oczy,
Czegom żądał z dawności".
     Panna z stajniej powstała...

Jezus na matkę wejrzał,
Rączki swoje podawał,
Iż do staruszka iść chciał,
Pocieszyć jego już chciał.
     Panna z stajniej powstała...

Symeon jego wziąwszy,
Płakał z wielkiej radości,
Obłapiając, całował,
Obfite łzy wylewał.
     Panna z stajniej powstała...

"Jesu miły, nasłodszy,
Żywot i pokarm duszny,
Przepuść już dziś na mię śmierć,
Daj co narychlej umrzeć".
     Panna z stajniej powstała...

Panna sie przyrządziwszy,
Ofiarę zgotowawszy,
Pokornie z Jozefem szła,
Ku ołtarzu przystąpiła.
     Panna z stajniej powstała...

Mowiła, poklęknąwszy:
"Boże Ojcze naświętszy,
Oto Syn twoj jedyny,
Przyjm go za ludzkie winy.
     Panna z stajniej powstała...

Bo przydzie czas, godzina,
Kiedy na drzewie krzyża
Syn żywota mojego
Cirpieć będzie dla grzesznego".
     Panna z stajniej powstała...

Jozef dwie gołębice
Podał Maryjej w ręce,
By za syna oddała,
Boży zakon spełniła.
     Panna z stajniej powstała...

Jezus społem swe rączki
Ściągnął, ofiarując je
Według ubostwa swego
I zakonu bożego.
     Panna z stajniej powstała...

Panna zatym Maryja
Swego miłego syna
Od bożego kapłana
Monetą odkupiła.
     Panna z stajniej powstała...

Matka pociechę miała,
Gdy już syna dostała,
Całując, obłapiała;
Rozmyślaj, duszo miła!
     Panna z stajniej powstała...

Panna czysta Maryja,
Tyś Boża Matka wierna,
Bądź nam dziś miłościwa,
Daj popiastować syna.
     Panna z stajniej powstała...

Jesu, dziecię namilsze,
Przez twe ofiarowanie
Daj grzechom odpuszczenie,
W niebie twe oglądanie.
     Panna z stajniej powstała...