Psalm 15 (14): Domine, quis habitabit in tabernaculo Tuo

Zaczęty przez Tomek Torquemada, 30-05-2007, 20:14:36

Poprzedni wątek - Następny wątek

Tomek Torquemada

Jan Kochanowski
"Psałterz Dawidów"

PSALM 15
Domine, quis habitabit in tabernaculo Tuo


Kto będzie w Twoim mieszkaniu przebywał?
    Kto będzie Twego pałacu świętego,
Wieczny mój Boże, wesela zażywał?
    Człowiek niewinny, człowiek uprzejmego
Serca, który sprawiedliwość miłuje,
    Który nie mówi słowa fałszywego,
Który bliźniego swego nie szacuje,
    Nie szuka z cudzą szkodą swej korzyści,
Przeciw obmowcom sąsiada ratuje,
    Ma niepobożne ludzi w nienawiści,
Dobrym, gdzie może, pomocy dodawa,
    A co przyrzecze, by naciężej - ziści;
Pieniędzy w lichwę nikomu nie dawa,
    Nie bierze darów przeciw niewinnemu:
Kto się tak rządzi, kto przy tym zostawa,
    Śmiele niech ufa pokojowi swemu.

ania_s

#1
Franciszek Karpiński

PSALM XIV
Domine, quis habitabit in tabernaculo tuo?


W Psalmie tym opisuje Dawid dary, których potrzeba, ktoby chciał mieszkać w przybytku na górze Syon, gdzie była arka Pańska; ale zdaje się, że ten Psalm złożony, kiedy arka przeniesiona była do Jerozolimy.

Panie! kto mieszkać w twoim domu będzie?
Lub kto na górze twey świętey usiędzie?
Ten, który chodzi bez zmazy; ten, który
Drogą praw twoich tey dosięga góry.

Który tak mówi, jak mu serce gada,
I nie zna, co jest na języku zdrada.
Który bliźniego niczém nie zakrwawił,
Ani potwarcom ucha nie nadstawił.

Złośliwy człowiek przed jego obliczem
Wzgardy jest celem, i staje się niczém;
A tych uwielbia i czcią darzy swoją,
Którzy czczą Boga, którzy się go boją.

Ten, co się w słowie bliźniemu uiści,
Lichwą na biednym nie szuka korzyści,
Ani dar weźmie od krzywdzącey strony,
Ten z sobą siędzie nigdy niewzruszony.


knrdsk1

Tłumaczenie wg Mszalika Rzymskiego wyd. Tyniec '49

1. Panie, kto może mieszkać w domu twoim? Kto godzien przebywać na twej górze świętej?
2. Ten, kto się strzeże wszelkiej grzechu zmazy, a pełni czyny sprawiedliwe;
3. Kto w sercu swoim żywi myśli prawe, swoim językiem nie zwodzi;
4. Bliźniemu swemu złego nie wyrządza, nie rzuca potwarzy na drugich;
5. Nic w jego oczach nie znaczy bezbożnik, bojących się Pana ma w poszanowaniu;
6. Przysięgi dotrzyma, choćby z własną stratą; pieniędzy bez lichwy pożycza; przekupić się nie da na szkodę niewinnych.
7. Kto tak uczciwie stale postępuje, na wieki upadku nie dozna