O rodzice ukochani (Przy pogrzebie małych dzieci) [nuty]

Zaczęty przez marian7, 22-11-2008, 11:09:50

Poprzedni wątek - Następny wątek

marian7

O rodzice ukochani! * Niech wam się serce nie rani,
Z śmierci dziecięcia małego, * Do nieba powołanego;
Chociaż ciało w grób kładziecie, * Duszę zaś w niebie znajdziecie.

Tam ją zanieśli Anieli, * I tam się z nimi weseli,
Tam z anielskimi chórami, * Śpiewa między Niebianami:
Święty! Święty! zawsze Święty! * W majestacie niepojęty!

Boże, Stwórco nasz łaskawy! * Dziwne są Twe święte sprawy,
Dziecina na świat zrodzona, * Dziś jest w niebie osadzona,
Twoją chwałę wiecznie głosi, * Za rodziców prośbę wznosi.

Aby się w niebo dostali, * Z nim radości podzielali,
Przeto rodzice nie płaczcie, * Ale raczej na to baczcie,
Byście Boga miłowali, * I ze mną w niebie mieszkali.

Dostateczny Śpiewnik Kościelny i Domowy.
Wydanie siódme, 1892.

czytane