Hymn nieszporny na Niedziele Postne (Wysłuchaj, Stwórco łaskawy!) [nuty]

Zaczęty przez Pablo, 23-07-2007, 14:01:19

Poprzedni wątek - Następny wątek

Pablo

Wysłuchaj, Stwórco łaskawy!
Próśb naszych ze łzami sprawy,
W poście tym czterdziestodniowym
Wzruszonych uczuciem nowem.

2. Ty przenikasz serca skryte,
Znasz sił słabość nieukrytą,
Wracającym do zbawienia
Pokaż łaskę odpuszczenia.

3. Znużonym wielu grzechami odpuść,
Gdy je wyznawamy, zlecz mdłość,
Daruj przewinienia
Dla chwały Twego Imienia.

4. Niech post ciało nasze kruszy,
Niech ten pokarm będzie duszy:
Pilne nad sobą czuwanie
I od występków wstrzmanie.

5. Spraw to, Trójco uwielbiona,
Pozwól, Jedność niestworzona,
Aby pożytkiem bezmiernym
Posty były Twoim wiernym.
Amen.

(za: Kancyonał czyli Śpiewnik dla młodzieży. Dzieło 9, Teodor Kiewicz, Lipsk-Pelpin 1901)

Maximilianus

Łacińska wersja hymnu:

Audi, benígne Conditor,
Nostras preces cum fletibus,
In hoc sacro jejunio
Fusas quadragenário.
 
2) Scrutator alme cordium,
Infirma tu scis vírium:
Ad te reversis exhibe
Remissionis gratiam. 

3) Multum quidem peccavimus,
Sed parce confitentibus:
Ad nominis laudem tui,
Confer medelam languidis. 

4) Concede nostrum conteri
Corpus per abstinentiam,
Culpae ut relínquant pabulum
Jejuna corda criminum. 

5) Praesta beata Trínitas,
Concede símplex Unitas:
Ut fructuosa sint tuis
Jejuniorum munera. Amen.

(za: www.romaaeterna.jp)

Maximilianus

Nuty do hymnu (za: www.romaaeterna.jp):

Maximilianus

Nuty (za: Kancyonał czyli śpiewnik dla młodzieży. Pelpin 1901):