Wierni chrześcijanie pozdrówmy Maryję

Zaczęty przez don_kichote, 27-05-2009, 19:45:00

Poprzedni wątek - Następny wątek

don_kichote

http://w344.wrzuta.pl/audio/4uOvQQgQ0vX/

Wierni chrześcijanie pozdrówmy Maryję
Zaśpiewajmy wszyscy taką melodyję
Witaj zawitaj Pani anielska
Matko Jezusowa
Ranna jutrzenko
Śliczna panienko
Niebieska Królowa
Bóg Ojciec Cię wybrał za córkę jedyną
Syn Boży ukochał za Matkę kochaną
    Witaj...
Duch Święty spoczywał na ramionach Twoich
Wielce się zakochał w świętych cnotach Twoich
    Witaj...
A któraż to która piękna jak lelija
Z córek Adamowych Panienka Maryja
    Witaj...
A któraż to która tak Niepokalana
Jak wojska aniołów jest uszykowana
    Witaj...
Gdy Matka Najświętsza do nieba wstąpiła
to wielką radością niebo napełniła
    Witaj...
Wszyscy się tam z Tobą Matko radowali
i chóry anielskie Tobie zaśpiewali.
    Witaj...

Kefasz


Wierni chrześcijanie pozdrówmy Maryję
Zaśpiewajmy wszyscy taką melodyję

Witaj zawitaj Pani anielska * Matko Jezusowa * Ranna jutrzenko * Śliczna panienko * Niebieska Królowa

Bóg Ojciec Cię wybrał za córkę jedyną
Syn Boży ukochał za Matkę kochaną
    Witaj...
Duch Święty spoczywał na ramionach Twoich
Wielce się zakochał w świętych cnotach Twoich
    Witaj...
A któraż to która piękna jak lelija
Z córek Adamowych Panienka Maryja
    Witaj...
A któraż to która tak Niepokalana
Jak wojska aniołów jest uszykowana
    Witaj...
Gdy Matka Najświętsza do nieba wstąpiła
to wielką radością niebo napełniła
    Witaj...
Wszyscy się tam z Tobą Matko radowali
i chóry anielskie Tobie zaśpiewali.
Pomniki tradycji śpiewaczej:
śpiewniki -> http://chomikuj.pl/Pjetja   !  11-II-14  !
1.Zbiór Pieśni Nabożnych=Śpiewnik Pelpliński=Keller
2.Śpiewnik Kościelny - Mioduszewski, Siedlecki
3.Cantionale ecclesiasticum - różne
4.książki dla kantorów i organistów
prócz tego; ministrantura, liturgika, łacina

czytane

1. Wierni chrześcijanie pozdrówmy Maryję
Zaśpiewajmy wszyscy taką melodyję

Witaj zawitaj Pani anielska   
Matko Jezusowa, ranna jutrzenko   
Śliczna panienko, Niebieska Królowa.

2. Bóg Ojciec Cię wybrał za córkę jedyną Syn Boży ukochał za Matkę kochaną
3. Duch Święty spoczywał na ramionach Twoich Wielce się zakochał w świętych cnotach Twoich
4. I święci prorocy o tym powiadali Że przez Cię Maryja kacerstwo się zwali
5. Święci Patryjarchy cierpliwie czekali Żeby twój dzień święty rychło oglądali
6. Niebo się smuciło, świat narzekał cały Że żaden nie mógł przyjść do niebieskiej chwały
7. Ojciec się zmiłował przez Syna swojego Zesłał tu Anioła z nieba wysokiego
8. Gdy Anioł Gabriel z tym poselstwem przyszedł Te słowa mówił Boga Ojca poseł
9. O jak Maryja nad tym się zdumiała Nad temi słowami, które usłyszała
10. Anioł do niej mówi - nie martw się Maryja Bo to wola Ojca, żeby matką była
11. Więc się też Maryja k'tem słowom skłoniła Że to wola Ojca, żeby matką była
12. Zaraz ją Duch Święty mocą swą swoją uczcił Syn Ojca wiecznego w żywot jej wstąpił
13. Jaka radość w niebie i nam też na ziemi Iże przez Maryję zaczęte zbawienie
14. Józef i Maryja cnotliwie mieszkali Przy pracach swe życie cnotliwie kochali
15. O jakże się Józef nad tem radował Gdy Pannę Maryję w ciąży pomiarkował
16. Anioł Józefowi tę nowinę głosi Że Panna Maryja Boga w sobie nosi
Pieśni Maryjne z Przysuskiego 2021 r.