O Matko dzięki za hojne dary [nuty]

Zaczęty przez Jantek_gall, 27-05-2009, 20:47:21

Poprzedni wątek - Następny wątek

Jantek_gall

O Matko dzięki za hojne dary,
Za łaski Twojej obfity siew,
Tyś nie zawiodła sług Twoich wiary,
Więc przyjmij za to wdzięczności śpiew.

Maryjo, niesiem Ci dziękczynienie,
Z miłością z serca wypływającą,
Za dobroć Twoją i wspomożenie,
Za pomoc Twoją Nieustającą.

Ufności naszej Tyś jest ostoją,
Ty wspierasz w trudach pomocą Swą,
Za Twą pociechę, za hojność Twoją,
Składamy dzięki dziś pieśnią tą.
Maryjo...
za: Śpiewnik parafialny (Łódzki) 1966