Radosną nowinę niebo nam głosi

Zaczęty przez Jantek_gall, 19-12-2009, 21:50:42

Poprzedni wątek - Następny wątek

Jantek_gall

(Na nutę: ,,Z narodzenia Pana").

Radosną nowinę niebo nam głosi,
Ze się Chrystus rodzi, pokój przynosi
I w stajence zamieszkuje,
Wszystkich do siebie przyjmuje
I łaski rozdaje, kto o nie prosi.

Spieszymy do Ciebie, niebieski Panie,
Złożony w żłóbeczku na wonnem sianie,
Niesieni Ci hołd uniżony,
Witaj nowonarodzony —
Jezu Zbawicielu, bądź pochwalony.

Składamy Ci nasze serca i dusze;
W najświętszej pokorze, żalu i skrusze
Tobie, Jezu, oddajemy,
Bo Cię wielce miłujemy
I na wieczne czasy służyć Ci chcemy.

Niechaj Cię uwielbia z nami świat cały,
Niechaj dziś rozbrzmiewa pieśnią twej chwały;
A wszystko ziemskie stworzenie,
Łącząc z naszem swoje pienie,
Niechaj Ci oddaje swe dziękczynienie.

Pobłogosław, Jezu, naszej krainie,
Niechaj twoja chwała zawsze w niej słynie!
Ty nam łaski twoje, dary,
Których udzielasz bez miary,
Ześlij za serc naszych szczere ofiary.

Zachowaj od złego, grzechu, przewiny,
Podnieś nasze serca, daj dobre czyny;
Wznieć w nas miłość dobra, cnotę
I do poświęceń ochotę,
Oddal od nas pychy, zdrady sromotę.

Niech świętej przysięgi nikt z nas nie łamie,
Niech każdy w swem sercu chowa twe znamię,
Niech Ci naród będzie wierny,
A Ty nam bądź miłosierny,
Jezu, Zbawicielu, Panie niezmierny!

za: Pieśni Bożego Narodzenia Kolendy kościelne ks.Wł Smolarkiewicz 1930

MaciejKalita

Wkradł się BRAK ENTERA ERROR  :D


Spieszymy do Ciebie, niebieski Panie,
Złożony w żłóbeczku na wonnem sianie,
Niesieni Ci hołd uniżony,
Witaj nowonarodzony —
Jezu Zbawicielu, bądź pochwalony.

Składamy Ci nasze serca i dusze;
W najświętszej pokorze, żalu i skrusze
Tobie, Jezu, oddajemy,
Bo Cię wielce miłujemy
I na wieczne czasy służyć Ci chcemy.

knrdsk1