Święty Józefie Jezusa Piastunie [nuty]

Zaczęty przez knrdsk1, 15-07-2007, 20:50:29

Poprzedni wątek - Następny wątek

knrdsk1

Śpiewnik Pelpliński

     Święty Józefie, Jezusa Piastunie, * Jegoż z Maryą wierny Opiekunie! * I ja się do twéj uciekam opieki, * Pragnąc, pragnąc żyć z tobą na wieki.
     Ciebie me serce wielce ukochało, * Ciebie Patronem dla duszy obrało; * Gdy więc w ostatnim śmierci będę smutku, * Dodaj, dodaj twéj opieki skutku.
     Ty byłeś ojcem Jezusa mniemanym; * Stróżem Maryi od Boga obranym; * Teraz gdy z Nimi już królujesz w niebie, * Mocny, mocny mi jest Patron z ciebie.
     Stratą Jezusa byłeś zatrwożony, * Lecz znalezieniem znowu pocieszony; * Gdybym miał stracić przez grzech Boga mego, * Pomóż, pomóż znowu znaleźć Jego.
     Tyś co do ciała Jezusa wychował, * Tyś maleńkiego na ręku piastował; * Niech życie duszy méj Nim utrzymuję, * W sercu, w sercu mém niech Go piastuję.
     Jezus z Maryą, rządzili twym zgonem, * Ztąd konających stałeś się Patronem; * Niechże to dwoje przy mym będą zgonie, * Przybądź, przybądź i ty, mój Patronie.     Amen.