Pieśniolotek SEPTUAGESIMAE - jakie pieśni podczas mszy Przedpościa i Wiel.Postu?

Zaczęty przez Martinus, 10-02-2008, 10:46:30

Poprzedni wątek - Następny wątek

knrdsk1

Wrocław, kolegiata p.w. Św. Krzyża, Wielki Piątek (29 III 2024), godz. 19:30, KRR pre '55: C: X Natan; w chórze i procesjach: X Ir;  min.: 14; Org: [tacet]. s: KZ, TD, LT, MarCzap, AdSKO, BartGancz;

Czyt. 1 MacRum
Tr. 1: Domine audivi [wg nut: 1 MarCzap, 2 TD+SKO, 3 BartGancz, 4 TD+SKO];
Czyt. 2. KrzKoz
Tr. 2. Eripe me, Domine [wg nut: 1 BartGancz, 2 TD+SKO, 3 KZ+LT, 4 BartGancz, 5 MarCzap, 6KZ+LT, 7 TD+SKO, 8 BartGancz, 9 MarCzap, 10 TD+SKO];
Pasja - śpiewana, j.pol. (E: BartGancz, Xp: LT, S: KrzKoz.);

Odsłonięcie Krzyża: Ecce lignum crucis (łac., wersja +/- wg nut / odp. wg nut);
Improperia (Popule meus (KZ+MCzap+BarttGancz) - Quia eduxi te (TD, SKO, LT) - Quid ultra (K+M+B)),  Hagios o Theos (K+M+B)/ Sanctus Deus (TD+SKO+LT) /x3
Adoracja Krzyża:
1) Crucem Tuam
2) Ludu mój ludu (11 zwrotek)
3) Crux fidelis (tylko CF - Pange lingua - CF & Dulce lignum)

Przyniesienie Najśw. Sakramentu przed Komunią kapłana z Ciemnicy: Vexilla regis;
Po Komunii kapłana (nie ma Komunii Wiernych): Krzyżu święty (3 zwr.)

Procesja do Grobu: Odszedł Pasterz od nas (całość z powt. "O Jezu" x2 + powt. 1. zwr.).
Adoracja Najśw. Sakramentu w Grobie Pańskim + przyniesienie krzyża ubranego w czerwony ornat i takąż stułę: Jezu Chryste Panie miły (całość) / Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony (3 zwr. z Siedl. z powt.).

knrdsk1

Wrocław, kolegiata p.w. Św. Krzyża, Wigilia Paschalna (30 marca 2024), godz. 19:00, Obrzędy w Klasycznym Rycie Rzymskim Pre '55; C: X Wiktor T. X. Ir w chórze, przy Komunii i procesjach, m: 14; org: BartGancz.; s: KZ, TD, LT, KB + BartGancz.

Kantyk  po IV czyt: Cantemus Domino (KZ / TD);
Kantyk po VIII czyt: Vinea facta est (BartGancz / TD);
Kantyk po XI czyt.: Attende coelum (KZ+KB / TD / BartGancz / KZ+LT);

Przed  święceniem wody chrzcielnej, w procesji do chrzcielnicy: Resp: Sicut Cervus (KZ / TD);
Pokropienie wodą po obrzędach jej poświęcenia a przed dodaniem świętych olejów: Com przyrzekł Bogu (2 zwr., z powtarzaniem);
Po wlaniu olejów do wody chrzcielnej, w czasie powrotu do praesbiterium & prostracji: Litania do Wszystkich Świętych (Zdwojone wezwania: KZ / TD);

Msza Święta Wigilii Paschalnej:
Kyrie (Msza I)
Gloria (Msza VIII)
Śpiew przed Ewangelią: 3x Alleluja, następnie: Confitemini Domino / Tr: Laudate Dominum (V: TD)
Offertorium: Zwycięzca śmierci (całość);
Sanctus (Msza VIII)
Komunia: Otrzyjcie już łzy płaczący / Chrystus zmartwychwstan jest (całość);

Nieszpory: Alleluja / Ps 116;       
                  Vespere autem sabbati / Magnificat (KZ+KB / TD+LT) - niestety zagłuszone przez organy - na przyszłość należy ograniczyć udział organisty bo przejął całe Magnificat przy pomocy mikrofonu i głośnego organu. Planowana była przerwa przed Gloria Patri aż do ukończenia okadzań, niestety Celebrans się pospieszył i uciął Magnificat bez doxologii..

Procesja resurekcyjna: Gloria Tibi Trinitas / Ps. 116 / Ps. 3, następnie Cum Rex gloriae a po nim na procesji dookoła kościoła - Wesoły nam - całość.
Po powrocie do kościoła Surrexit Dominus de sepulchro / Qui pro nobis... (x3)
Te Deum (inton) / Ciebie Boga wysławiamy (całość) z przerwą na błogosławieństwo Najśw. Sakramentem zgodnie ze starym Rytuałem
Et valde mane [także przejęte przez organistę].

Po ost. Ewang: Regina coeli
Wyjście: impr. org.