Jerozolimo, chwal Pana (na Niedzielę Palmową) [mp3]

Zaczęty przez TomekBaranek, 11-07-2007, 22:33:32

Poprzedni wątek - Następny wątek

TomekBaranek

Śpiew podczas powrotu procesji do kościoła:

1. Jerozolimo, chwal Pana nad pany,
Ramieniem Jego mur twój opasany.

2. Górny Syjonie, chwal swojego Boga,
Żadna cię przy Nim nie obejdzie trwoga.

3. On twoje zamki w bramach obwarował,
Gdzie syny twoje bezpiecznie zachował.

4. On twe granice pokojem zaszczyca,
W których cię zboża dostatkiem nasyca.

5. On skoro ziemi swe powie wyroki,
Nie znają żadnej słowajego zwłoki.

6. On pola śniegiem jak wełną odziewa,
A szron po ziemi jak popiół rozsiewa.

7. On, gdy rozkaże, lodem krzepnie zima,
Której ostrości któż łatwo wytrzyma?

8. Znowu rzekł słowo: rozpłyną się lody;
Wionie Duch Jego, powzbierały wody.

9. Bóg prawa, Bóg swe sądy Jakubowi,
Bóg podał zakon swój Izraelowi.

10. Żadnym narodom On tak się nie stawił
Łaskawie, ani praw swoich objawił.

11. Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu,
Ojcu, Synowi, Duchówi Świętemu.

12. Jak od początku była tak i ninie
I na wiek wieków niechaj zawsze słynie.

Śpiewnik Wawelski, Kraków 1999, t. I, z. II, s. 199
Melodia do posłuchania: http://piesni-nabozne.tumnus.info/jerozolimochwal.html

Maslo

#1
To jest psalm z nieszporów, podaje go m.in. mszalik z 1963 r. pod redakcją Karola Wojtyły. Czasem jest podawany jako psalm w Nieszporach Maryjnych a innym razem o Najświętszym Sakramencie

Mszał Rzymski 1963, wyd. Pallotinum, przekład polski Benedyktyni Tynieccy Imprimatur bp. Karol Wojtyła