Pieśniolotek Paschalis - jakie pieśni podczas mszy Okresu Wielkanocnego?

Zaczęty przez Martinus, 23-03-2008, 11:29:54

Poprzedni wątek - Następny wątek

Kefasz

Cytat: Jan Traczyk w 09-06-2019, 00:30:50
Kościół prokatedralny pw. Wniebowzięcia NMP i Św. Józefa przy Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. 8 czerwca 2019 — Wigilia Pięćdziesiątnicy Msza pontyfikalna protonotariusza apostolskiego.

Pomiędzy proroctwami trakty z Graduału Piotrkowskiego.
Po wielkim poświęceniu wody litania duplikowana na melodię watykanską.
Proprium w całości z Graduału Piotrkowskiego.
Ordinarium I, w tym Kirie z tropami Lux et origo.
Po ant. na ofiarowanie pieśń Pamiątkę dnia świątecznego.
Po ant. na Komunię pieśń U drzwi Twoich stoję Panie.
Po rozesłaniu Deo gratias — organum autorstwa M. Peresa.
Na ostatnią Ewangelię pieśń Wesel się Królowo miła.

Kto śpiewał prócz Ciebie Janku?
Pomniki tradycji śpiewaczej:
śpiewniki -> http://chomikuj.pl/Pjetja   !  11-II-14  !
1.Zbiór Pieśni Nabożnych=Śpiewnik Pelpliński=Keller
2.Śpiewnik Kościelny - Mioduszewski, Siedlecki
3.Cantionale ecclesiasticum - różne
4.książki dla kantorów i organistów
prócz tego; ministrantura, liturgika, łacina

knrdsk1

Sanktuarium Św. Jadwigi, Trzebnica, Msza śpiewana w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 19:15, 14 czerwca 2019, Piątek Suchych Dni po Zesłaniu Ducha Świętego, Msza w ramach salwatoriańskich powołaniowych dni skupienia; o: brak, s: KZ, AI, MarCzap; m: 2 (SDS), +1 Kapłan w chórze - Prowincjał SDS, głoszący kazanie;

Intr: Repleatur os meum;

Msza: VIII (cum Gloria), Credo III;

Grad. allelujatyczny: O quam bonus (MarCz);
Allel: Veni Sancte Spiritus / Seq: Veni, Sancte Spiritus (KZ)
Off: Lauda anima mea / Kto się w opiekę (2 zwr.);
Co: Non vos relinquam / Boże w dobroci (4 zwr.)

Zakończenie: Regina coeli (solemn) / Cieszcie się dzisiaj (zwr. 1-4, ost).

Kefasz

12 kwietnia Niedziela Niedziel
Propria i ordynaria starorzymskie, śpiewałem z nut otrzymanych od Marcela Peresa w Jarosławiu na kursie mistrzowskim dla kantorów polskich, te nuty to elegancko przepisane nuty z graduałów starorzymskich (z najstarszym Cecyli Zatybryjskiej).

A:(ntyfona starorzymska): Vidi aquam + In die resurrectionis mee
I: Resurrexi. Ps: Domine probasti me; Ecce tu domine; Gloria; Hodie resurrexit dominus jhesus xpictus. Resurrexi.
K: Hodie xpictus resurrexit etc
G: starorzymskie
R: Hec dies. V. Confitemini
A1: V1. Pascha nostrum (pominąłem powtórzenie alleluja między wersami) V2: Epulemur in azimis. All. (pominąłem sekwencję Quem queritis)
A2: Resurrexit tanquam dormiens + sekwencja Victimae paschali laudes. Amen. Alleluja.
Credo - skoro nie byo w starorzymskich nutach credo to zaśpiewaliśmy nr3
O:Terra tremuit +V. Notus in judea alleluja + V.Et factus est in pace alleluja.
S: starorzymskie
E: Chwała i dziękczynienie
A: starorzymskie
C: Pascha nostrum + Domine probasti me; Ecce tu domine; + gloria. | Witaj pokarmie dwugłosowe wszystkie zwrotki
B:O fillie o fillia wszystkie zwrotki rytmizowane


19 kwietnia Niepokalanów Niedziela Biała
Ordynarja starorzymskie.  Credo polskie paschalne. Propria Quasi modo z Graduału Watykańskiego z poprawkami melodycznymi z Beneventu, z Albi, z Montpellier i z Graz; z nałożonymi przeze mnie neumami z Einsiedeln, Bamberg6, Sanct Gallen 339 & 376,
I:+Vos autem populus adqusicionis, + Cibavit eos
E:Chwała i dziękczynienie
C: Mitte manum + Ps. Quia vifisti me Toma credidisti; + Dominus meus et Deus meus. + Sumite psamum et date
Dziś Chrystus król wiecznej chwały
B:Pod Twoją obronę

Po mszy chrzest. Na początek Kto się w opiekę a na koniec Wpisujcie w Księgę żołnierza Bożego całe na melodie Boże w dobroci.
Pomniki tradycji śpiewaczej:
śpiewniki -> http://chomikuj.pl/Pjetja   !  11-II-14  !
1.Zbiór Pieśni Nabożnych=Śpiewnik Pelpliński=Keller
2.Śpiewnik Kościelny - Mioduszewski, Siedlecki
3.Cantionale ecclesiasticum - różne
4.książki dla kantorów i organistów
prócz tego; ministrantura, liturgika, łacina

knrdsk1

Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, 26 kwietnia 2020, II Niedziela po Wielkanocy; C: XIB, m: 5, brak okadzeń i oskulacji z uwagi na obostrzenia epidemiczne; org: AS, s: KZ, TD, AI + KB (cyw);

Godzinki: przerwane przez X Duszpasterza po rozpoczęciu śpiewu z powodu dalszego ich epidemicznego zawieszenia.

Przed Mszą: Wesoły nam dzień dziś nastał (zwr. 1-13);
Intr: Misericordia Domini;

Msza: VIII, Credo III;

Grad/Alleluia: ant. ("Alleluia") z Graduału (III ton) -> wers (psalmodia IV tonu) Graduału ("Cognoverunt") -> wers Alleluja (psalmodia IV tonu) ("Ego sum pastor bonus") -> ant. z Alleluia;
Off: Deus, Deus meus / impr org.
Co: Ego sum pastor bonus / Otrzyjcie już łzy płaczący (zwr. 1-8).

Adoracja Najśw. Sakramentu:
Wystawienie: Bądźże pozdrowiona Hostyo żywa (2 zwr. z powt.),
Akt zawierzenia Miłosierdziu Bożemu,
Suplikacje (Święty Boże)
Przed tak wielkim Sakramentem
Akty uwielbienia
Po repozycji NS: Regina coeli;

PM.: Zwycięzca śmierci (2 zwr.)

Kefasz

Msza wczoraj o Marku ewanieliście - msza o deszcz
Katedra warszawska kaplica Baryczków przed cudownym krucyfixem
Propria protexisti z komunału Graduale Romanum watykańskie, z niego też ordynaria
Kyrie cunctipotens bez tropów
Gloria de Angelis
Credo 3
Po ofiarowaniu pieśń polska o deszcz Boże Abrahamów
Sanctus i agnus na uroczystości w 1 tonie
Podniesienie Venite populi
Komunia z gloria
Ite cunctipotens
Po mszy responsorium i antyfona z modlitwą o deszcz z kancjonału Matusza Dembińskiego z Poznania

1 msza dzisiaj - o Wojciechu
Bogarodzica katechizmowa
Propria komunału protexisti z Graduale Romanum druk Dijon 1832
Kyrie tropowane Rex immense
Gloria de angelis
Credo Paschatis
Po ofertorium Chrystus Pan zmartwychwstał
Sanctus z Graduału krakowskiego na uroczystości w 1 tonie, podobnież agnus
Podniesienie Venite populi
Zwycięzca śmierci połowa zwrotek z początku i trzy ostatnie + komunia na adorację z gloria i pwtr alleluja
Ite mądrości która
Rozesłanie - Sławny w męczenników gronie

2 msza dzisiaj - z niedzieli
Propria i ordynaria z GR watykańskiego
Kyrie tropowane starorzymskie Hodie xpictoc
Gloria de Angelis tak jak pozostałe ordynaria
Credo 3
Podniesienie Venite populi
Komunia i 2 głosowe Witaj pokarmie
Rozesłanie O filie całe
8)
Pomniki tradycji śpiewaczej:
śpiewniki -> http://chomikuj.pl/Pjetja   !  11-II-14  !
1.Zbiór Pieśni Nabożnych=Śpiewnik Pelpliński=Keller
2.Śpiewnik Kościelny - Mioduszewski, Siedlecki
3.Cantionale ecclesiasticum - różne
4.książki dla kantorów i organistów
prócz tego; ministrantura, liturgika, łacina

knrdsk1

Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, 03 maja 2020, III Niedziela po Wielkanocy. C: XIB, m: 5; o: AS, s: KZ, AI +cyw: JĆ, Lech T.

Przed Mszą: Wstał Pan Chrystus z martwych ninie (1 zwr.);
Intr: Iubilate Deo;

Msza: VIII, Credo III;

Grad/Alleluia: 1. ant. ("Alleluia") z Graduału -> wers Graduału ("Redemptionem") II ton -> wers Alleluja ("Oportebat") II ton z zakończeniem wg nut ->
2. ant. z Alleluia;
Off: Lauda anima mea / Nie zna śmierci Pan żywota (4 zwr. z powt.)
Co: Modicum / Chrystus zmartwychwstan jest (całość) / impr. org.;

Post Missam: Suplikacje "Święty Boże" (w int. oddalenia Covid-19) / Regina coeli (simplex).

Kefasz

3 maj, niedziela, msza o Stanisławie Biskupie i Męczenniku. Dolny kościół bazyliki niepokalanowskiej.
Responsorium Pastor Cadit - CE Mateusza Dembińskiego
Introit Protexisti - Graduał Krakowski
Kyrie Pater cuncta qui gubernas eleison - przepisane przez Roberta Pożarskiego
Gloria de angelis
Alleluja - Surrexit Pastor bonus - Graduał Krakowski
Alleluja - Posuisti Domine  - Graduał Krakowski
Credo Paschalne - Graduał Krakowski
Offertorium Posuisti - Graduał Krakowski
+ Stanisławie, święty nasz Patronie 7 zwrotek (bez zwrotki szóstej zwierciadło czystości) ze zmianami okolicznościowymi w tekście
W 2 zwrotce "obacz kościołów zamknienie"
W 4 zwrotce: "odszczepieńcy i poganie; i biskupi stają na nie"
Sanctus świąteczny w 1 tonie - Graduał Krakowski
Elevatio - Gaude Mater Polonia - przed mszą umówione z ojcem celebransem że zaśpiewam całe szybko. Ale ceremoniarz odwrócił się, ukłonił i tak długo uśmiechał, aż skończyłem, więc zaśpiewałem 6 pierwszych i dwa ostatnie. W planie na koniec miało być O salutaris hostia. Następnym razem zrobię w odwrotnej kolejności.
Agnus  świąteczny w 1 tonie - Graduał Krakowski
Communio Ego sum pastor bonus + psalm Dominus regit me + A. + Gloria + A.
+ Święty Stanisławie,
       Tyś u Boga w sławie... x3
IMS miało być mądrości, lecz wyszło inne.
Finis: O filiae et filia całość rytmizowane, ja wersy, wierny lud aklamacja alleluja.
Pomniki tradycji śpiewaczej:
śpiewniki -> http://chomikuj.pl/Pjetja   !  11-II-14  !
1.Zbiór Pieśni Nabożnych=Śpiewnik Pelpliński=Keller
2.Śpiewnik Kościelny - Mioduszewski, Siedlecki
3.Cantionale ecclesiasticum - różne
4.książki dla kantorów i organistów
prócz tego; ministrantura, liturgika, łacina

knrdsk1

Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, 10 maja 2020, IV Niedziela po Wielkanocy; C: XIB, m: 5; o: AS, s: KZ, AI + KB i MSzar (cyw)

Intr: Cantate Domino;

Msza: VIII, Credo III;

Grad/Alleluia: ant. ("Alleluia") z Graduału (IV ton) -> wers Graduału ("Dextera Dei"-psalmodią IV tonu) -> wers Alleluja ("Christus resurgens"-psalmodią IV tonu z końcówką z nut I tonu) -> ant. z Alleluia (I ton);
Off: Jubilate Deo;
Co: Dum venerit /  Otrzyjcie już łzy płaczący (10 zwr.);
Ost. Ewang.: Suplikacje - Święty Boże / Regina coeli;

PM.: Zwycięzca śmierci (2 zwr.)

Kefasz

Niepokalanów tytułu bazyliki tj NMP Pośredniczki Wszystkich Łask
Propria adeamus z Graduału Serafickiego 1954
Kyrie cum jubilo jubilemus Filio Mariae
Gloria de Angelis
Credo Paschatis
Ofiarujmy chwalę w wierze bez ostatniej
Sanctus ponownie uroczyste krakowskie w 1 tonie podobnie Agnus
Elevatio Venite populi ad sacrum
Komunia z gloria i alleluja, Zdrowaś Maryja wg kapeli Brodów
Ite de angelis
O filii et filia całość. Lud aklamacja alleluja i chętni zwrotki.
Pomniki tradycji śpiewaczej:
śpiewniki -> http://chomikuj.pl/Pjetja   !  11-II-14  !
1.Zbiór Pieśni Nabożnych=Śpiewnik Pelpliński=Keller
2.Śpiewnik Kościelny - Mioduszewski, Siedlecki
3.Cantionale ecclesiasticum - różne
4.książki dla kantorów i organistów
prócz tego; ministrantura, liturgika, łacina

knrdsk1

Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, 17 maja 2020, V Niedziela po Wielkanocy; C: XIB. m: 4; o: AS, s: KZ, AI, + KB i LT (cyw).

Intr: Vocem jucunditatis

Msza: VIII, Credo III;

Grad/Alleluia: ant. ("Alleluia") z Graduału (I ton) -> wers Graduału ("Surrexit Christus" - psalmodią I tonu) -> wers Alleluja ("Exivi a Patre" - psalmodią I tonu z zakończeniem wg nut tego wersu) -> ant. z Alleluia (VII ton);
Off: Benedicite gentes / Wstał Pan Chrystus z martwych ninie (2 zwr.);
Co: Cantate Domino / Zwycięzca śmierci (8 zwr.);

Po ost. ewang: Suplikacje - Święty Boże / Regina Coeli (simplex)

Kefasz

Msza 17 mają z 5 nd paschy. Propria z watykanki.
Haec est dies
K: starorzymskie wielkanocne.
G:de Angelis
C: Paschatis
O: z dwoma wersami.
S: i A: w 1 tonie uroczyste
E: Chrystus Pan zmartwychwstał całość
C:+ps vrs Deus auribus nostris, Gloria. Witaj pokarmie prowadziłem na trzy głosy.
DG: o filii et filia z alleluja dwa razy po każdej zwrotce. 1 mężczyźni, 2 kobiety. Cały kościół śpiewał!

Msza wniebowstąpienia 21 mają. Propria z watykanki.
K: tropowane wielkanocne Lux et origo.
G: de angelis
C: paschatis
O: z jednym wersem + Pan Jezus w Niebo wstępuje
S: i A: w 1 tonie uroczyste
E: Venite populi ad sacrum
C: +Dominują illuminatio +Bonum Est + Gloria    + Pan Jezus w Niebo wstępuje dalej
DG: + Pan Jezus w Niebo wstępuje do końca
Pomniki tradycji śpiewaczej:
śpiewniki -> http://chomikuj.pl/Pjetja   !  11-II-14  !
1.Zbiór Pieśni Nabożnych=Śpiewnik Pelpliński=Keller
2.Śpiewnik Kościelny - Mioduszewski, Siedlecki
3.Cantionale ecclesiasticum - różne
4.książki dla kantorów i organistów
prócz tego; ministrantura, liturgika, łacina

knrdsk1

Cytat: Kefasz w 23-05-2020, 20:24:34
O: [...] Pan Jezus w Niebo wstępuje
[...]
Pan Jezus w Niebo wstępuje dalej
[...]
Pan Jezus w Niebo wstępuje do końca
Dzielenie pieśni OK, ale wyobraziłem sobie jak Pan Jezus wstępuje z przerwami :) wstępuje, wstępuje dalej, wstępuje do końca :)

knrdsk1

Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, 24 maja 2020, Niedziela w oktawie Wniebowstąpienia Pańskiego; C: XIB, m: 7; o: AS, s: KZ i AI + LT (cyw.) + KB (cyw.).

Intr: Exaudi Domine;

Msza: VIII, Credo III;

Grad/Alleluia: ant. ("Alleluia") z Graduału (I ton) z powtórzeniem intonacji -> wers Graduału ("Regnavit Dominus" - psalmodią I tonu) -> wers Alleluia ("Non vos relinquam" - psalmodią I tonu z zakończeniem wg nut) -> ant. z Alleluia (I ton);
Off: Ascendit / Nie zna śmierci Pan żywota (4 zwr.);
Co: Pater cum essem / Chrystus zmartwychwstan jest (całość).

Adoracja Najśw. Sakramentu:
O zbawcza Hostyo godna czci
Litania Loretańska
Suplikacje - Święty Boże
Przed tak wielkim Sakramentem
Błogosławieństwo Najśw. Sakramentem
Akty uwielbienia

Zakończenie: Regina coeli / O Matko miłościwa (całość).

Kefasz

Cytat: knrdsk1 w 24-05-2020, 11:13:06
Cytat: Kefasz w 23-05-2020, 20:24:34
O: [...] Pan Jezus w Niebo wstępuje
[...]
Pan Jezus w Niebo wstępuje dalej
[...]
Pan Jezus w Niebo wstępuje do końca
Dzielenie pieśni OK, ale wyobraziłem sobie jak Pan Jezus wstępuje z przerwami :) wstępuje, wstępuje dalej, wstępuje do końca :)

Bo daleko było.
Pomniki tradycji śpiewaczej:
śpiewniki -> http://chomikuj.pl/Pjetja   !  11-II-14  !
1.Zbiór Pieśni Nabożnych=Śpiewnik Pelpliński=Keller
2.Śpiewnik Kościelny - Mioduszewski, Siedlecki
3.Cantionale ecclesiasticum - różne
4.książki dla kantorów i organistów
prócz tego; ministrantura, liturgika, łacina

knrdsk1

Cytat: Kefasz w 29-05-2020, 19:41:12
Cytat: knrdsk1 w 24-05-2020, 11:13:06
Cytat: Kefasz w 23-05-2020, 20:24:34
O: [...] Pan Jezus w Niebo wstępuje
[...]
Pan Jezus w Niebo wstępuje dalej
[...]
Pan Jezus w Niebo wstępuje do końca
Dzielenie pieśni OK, ale wyobraziłem sobie jak Pan Jezus wstępuje z przerwami :) wstępuje, wstępuje dalej, wstępuje do końca :)

Bo daleko było.
Pewnie ze trzy dni świetlne?

knrdsk1

Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, wigilia Zesłania Ducha Świętego, klasyczny ryt rzymski (pre'55), godz. 19:30, 30 maja 2020; cel. X Ir B, D: ? SD: ? o: TN; s: KZ, TD, AI, KB, ŁukCzar. + Lech T (cyw); m: ok 24 + ok 6 os. w biretach + ok 6 os. w albach,

Przedchrzcielne obrzędy wprowadzenia katechumena Patryka do kościoła (ok. 19:10);

Wejście - w ciszy;
-Proroctwo I, Rdz 22, 1-19 (Łuk Czar), Oracja;
-Proroctwo II, Wj 14, 24-31; 15, 1, Oracja;
-Tractus: Cantemus Domino;
-Proroctwo III, Pwt 31, 22-30, Oracja;
-Tractus: Atténde, coelum;
-Proroctwo IV, Iz 4, 1-6, Oracja;
-Tractus: Vínea facta est;
-Proroctwo V, Ba 3, 9-38, Oracja;
-Proroctwo VI, Ez 37, 1-14 (Łuk Czar), Oracja;

Obrzędy poświęcenia wody chrzcielnej:
-procesja do chrzcielnicy: Tr.: Sicut cervus (Schola z tyłu kościoła);
-poświęcenie wody (wody do pokropień i poświęceń oraz wody chrzcielnej);
-pokropienie: Com przyrzekł Bogu (bez pieśni - pokropienie tylko najbliżej stojących - w ramach  antyepidemicznych);

- Chrzest Patryka;

- Bierzmowanie Patryka:
Przygotowania: O Stworzycielu (całość)
Ant: Confirma hoc;

-procesja do ołtarza: Litania do Wszystkich Świętych (ton piotrkowski, pojedyncze wezwania) [na przyszłość: dla kantorów konieczne świece przy stopniach do praesbiterium!!!!];
-przygotowanie ołtarza do Mszy Świętej (KRR) i przebieranie asysty;

Msza: Kyrie I, reszta VIII,

Gloria: uroczyste, z dzwonieniem dzwonów
-Lekcja: Dz 19:1-8 (Subdiakon)
-Alleluja  / Ps 106:1  Confitémini Dómino / Ps 116:1-2 Laudáte Dóminum (Alleluja inton. ŁukCzar)
-Ewang.: Ioannes 14:15-21 (Diakon)

[sine Credo]

Off: Emítte Spíritum tuum / Pamiątkę dnia świątecznego (7 zwr.)
Co: Ultimo festivitátis die / Baranki młode;

-Ost. Ewang.;
-Zakończenie: Regina coeli / impr. org.

knrdsk1

Sanktuarium Św. Jadwigi, Trzebnica, Msza śpiewana w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 14:00, 31 maja 2020, Uroczystość Zesłania Ducha Świętego; C: X Jacek SDS, m:5; o: AS, s: KZ, AK, AI, LechT + Jacek (kol AK, cyw.);

Przed Mszą: Salve festa dies/Przez Twoje święte Ducha Zesłanie (całość)

Aspersja: Vidi aquam,
Intr: Spiritus Domini;

Msza: VIII (cum Gloria), Credo III;

Grad. allelujatyczny: Emitte Spiritum tuum (AK+AI);
Allel: Veni Sancte Spiritus (KZ+LT) / Seq: Veni, Sancte Spiritus (KZ+AK)
przed kazaniem: Duchu Święty przyjdź prosimy
Off:Confirma hoc / Pan Jezus dnia świątecznego (3 zwr.);
Co: Factus est repente / Pamiątkę dnia świątecznego (5 zwr.)

Zakończenie: Regina coeli (simplex)

knrdsk1

Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, Msza Św. śpiewana w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, 11 kwietnia 2021, Niedziela w oktawie Wielkanocy (Dominica in albis); C: XIB, m:4; org: AS, s: KZ, AI, LT.

Intr: Quasi modo;
Msza: VIII, Credo III;
Alleluia (z Grad.), v: In die resurrectionis (psalmodią) / v: Post dies octo (psalmodią), Alleluja (z Allelui).
Off: Angelus Domini / Wstał Pan Chrystus (4 zwr.)
Co: Mitte manum tuam / Otrzyjcie już łzy płaczący (prawie całość, bo 9 z 10)
Po ost. Ewang.: Regina coeli (simplex);
Wyjście asysty: Chrystus zmartwychwstan jest (całość, 9 zwr.).

Kościół p.w. Św. Michała, Opole, Msza Św. uroczysta w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 13:00, 11 kwietnia 2021, Niedziela w oktawie Wielkanocy (Dominica in albis), I Komunia Święta młodej Opolanki; C: X dr Mariusz Drygier,, D:? Sd: ? m: wielu; org: Łukasz Jarosz, s: KZ, TD, AI.

Aspersja: Vidi aquam;
Intr: Quasi modo;
Msza: I (Lux et origo; Kyrie tropowane (KZ)), Credo I;
Grad: All/All - In die resurrectionis - All;
Allel.: All - Post dies octo - All;
Off: Angelus Domini / Chrystus zmartwychwstał jest (3 lub 4 zwr.),
Prefacja - solemnior;
Co: Mitte manum tuam / Nie zna śmierci Pan żywota (3 lub 4 zwr.) / Adoro te devote (łac, całość);
Po ost. Ewang.: Regina coeli (solemnis).

knrdsk1

Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, 19 kwietnia 2021, II Niedziela po Wielkanocy; C: XIB, m: 5; org: AS, s: KZ, AI, LT.

Intr: Misericordia Domini;

Msza: VIII, Credo III;

Grad/Alleluia: ant. ("Alleluia"z powt. inton.) z Graduału (III ton) -> wers (psalmodia IV tonu) Graduału ("Cognoverunt") -> wers Alleluja (psalmodia IV tonu) ("Ego sum pastor bonus") z zakończeniem wg nut-> ant. z Alleluia;
Off: Deus, Deus meus / Ofiarujmy chwałę w wierze (4 zwr. z Siedleckiego '93);
Co: Ego sum pastor bonus / Zwycięzca śmierci (całość, 10 zwr.);

Po ost. Ewangelii: Suplikacje - Święty Boże;

PM.: Dziś Chrystus Król (całość, wg Miodusz.).

knrdsk1

Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, 25 kwietnia 2021, III Niedziela po Wielkanocy. C: XIB, m: 4; O: AS, s: KZ, AI, LT.

Intr: Iubilate Deo;
Msza: VIII, Credo III;

Grad/Alleluia: ant. ("Alleluia"z zpowt.) z Graduału -> wers Graduału ("Redemptionem") II ton -> wers Alleluja ("Oportebat") II ton z zakończeniem wg nut -> ant. z Alleluia;
Off: Lauda anima mea / Nie zna śmierci (5 zwr., z powt.)
Co: Modicum / Otrzyjcie już (całość, 10 zwr.);

Adoracja Najśw. Sakramentu:
O zbawcza Hostyo,
Koronka do Miłosierdzia Bożego,
Suplikacje: Święty Boże,
Przed tak wielkim Sakramentem,
Akty uwielbienia;

Po repozycji Najśw. Sakramentu: Regina coeli (simplex)

knrdsk1

Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, 09 maja 2021, V Niedziela po Wielkanocy; C: XIB. m: 5; o: AS, s: KZ, AI, LT.

Intr: Vocem jucunditatis;

Msza: VIII, Credo III;

Grad/Alleluia: inton/powt/ogon ant. ("Alleluia") z Graduału (I ton) -> wers Graduału ("Surrexit Christus" - psalmodią tonu I d) -> wers Alleluja ("Exivi a Patre" - psalmodią I tonu z zakończeniem wg tonu I d) -> ant. z Grad (I ton);
Off: Benedicite gentes / Matko Niebieskiego Pana (2 zwr.);
Co: Cantate Domino / Zwycieżca śmierci (całość, 10 zwr.);

Suplikacje: Święty Boże;
Zakończenie: Regina coeli;
PM.: Otrzyjcie już łzy płaczący (zwr. 1,2).

knrdsk1

Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, 16 maja 2021, Niedziela w oktawie Wniebowstąpienia Pańskiego; C: XIB, m:5; o: BartGancz, s: KZ, AI, LT.

Intr: Exaudi Domine;

Msza: VIII, Credo III;

Grad/Alleluia: ant. ("Alleluia") z Graduału (I ton) z powtórzeniem intonacji -> wers Graduału ("Regnavit Dominus" - psalmodią I tonu) -> wers Alleluia ("Non vos relinquam" - psalmodią I tonu z zakończeniem wg nut) -> ant. z Alleluia (I ton);
Off: Ascendit / Zwycięzca śmierci (4 zwr.);
Co: Pater cum essem / Otrzyjcie już łzy płaczący (9 zwr.)

Po odt. Ewang.: Suplikacje - Święty Boże (3 ŚB, 3 OPGOiW, ŚB, 3 ONaNŚ, ŚB, 3MGCBP, 3 ŚB);
Zakończenie: Regina coeli.

knrdsk1

Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, wigilia Zesłania Ducha Świętego, klasyczny ryt rzymski (pre'55), godz. 19:30, 22 maja 2021; C: X Wik Troj, m: 14 + 2 duchownych w chórze; O: Bart Gancz; s: KZ, TD, AI, Lech T.

Wejście - w ciszy;
Proroctwa w jęz. polskim:
-Proroctwo I, Rdz 22, 1-19 , Oracja;
-Proroctwo II, Wj 14, 24-31; 15, 1, Oracja;
-Tractus: Cantemus Domino;
-Proroctwo III, Pwt 31, 22-30, Oracja;
-Tractus: Atténde, coelum;
-Proroctwo IV, Iz 4, 1-6, Oracja;
-Tractus: Vínea facta est;
-Proroctwo V, Ba 3, 9-38, Oracja;
-Proroctwo VI, Ez 37, 1-14, Oracja;

Obrzędy poświęcenia wody chrzcielnej:
-procesja do chrzcielnicy (umieszczonej tym razem w praesbiterium, w pobliżu ołtarza MB Hetmańskiej): Tr.: Sicut cervus;
-poświęcenie wody (do pokropień i poświęceń);
-pokropienie: Com przyrzekł Bogu (1 zwr z powt ref., pokropienie z terenu praesbiterium tylko najbliżej stojących - w ramach  antyepidemicznych),
-poświęcenie wody chrzcielnej (z olejami świętymi);

-przejście do ołtarza: Litania do Wszystkich Świętych (ton rzymski, pojedyncze wezwania) [pamiętać: dla kantorów konieczne świece / indyw. lampki przy stopniach do praesbiterium!!!!];
-przygotowanie ołtarza do Mszy Świętej (KRR) i przebieranie asysty;

Msza: Kyrie I, reszta VIII,

Gloria: uroczyste, z dzwonieniem dzwonów
-Lekcja: Dz 19:1-8 (Subdiakon)
-Alleluja  / Ps 106:1  Confitémini Dómino / Ps 116:1-2 Laudáte Dóminum (Alleluja inton. 3xKZ, powt Schola, podgrywał BartGancz)
-Ewang.: Ioannes 14:15-21;

[sine Credo]

Off: Emítte Spíritum tuum / Pamiątkę dnia świątecznego (5 zwr.)
Co: Ultimo festivitátis die / Baranki młode;

Po ost. Ewang: O Stworzycielu (całość),
Zakończenie: Regina coeli / impr. org.

knrdsk1

Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, 23 maja 2021, Niedziela Zesłania Ducha Świętego; C: XIB, m:3; o: AS, s: KZ, TD, AI, LT.

Intr: Spiritus Domini;

Msza: VIII, Credo III;

Grad/All: inton/powt/ogon ant. ("Alleluia") z Graduału (IV ton) -> wers Graduału (psalmodią) -> vers Veni Sancte Spiritus z uklęknięciem, wg nut (KZ+TD) / Seq: Veni Sancte Spiritus (KZ/SCSI);
Off:Confirma hoc / Pamiątkę dnia świątecznego (2 zwr.),
Co: Factus est repente / Zbliżam się w pokorze (całość);

Po ost. Ewangelii: Suplikacje - Święty Boże,
Zakończenie: Regina coeli (simplex).

Kefasz

Kościół Narodzenia NMP, tak zwany Kościół Przesuwany. Godzina 15:15, 23 maja, Zielone Świątki. Cel:xŁS, dwóch ministrantów, jeden kantor PK, jeden organista DS.

gra organowa
Procesja: Cum rex gloriae + salve festa dies + przez twoje ducha zesłanie = 3 obejścia kościoła. Ze stacjami na SFD.
przed ołtarzem wielkim: Wenikrat (3zwrotki)(śpiewał celebrans) + antyfona Accipite Spiritum (intonował celebrans, kontynuował kantor)
Wers Emitte + oracja Presta... ut SpSan adveniens.

Propria semiologiczne z gregor und taube. Ofertorium z wersem Cantate. Oba alleluja zaśpiewane normalnie, bez tego wielkanocnego wydziwiania. Drugie alleluja klęcząc. Veni sancte rytmizowane na 3. Niestety nie doszło do alterowania :(
Ordinarium wielkanocne. Kyrie z tropem. Gloria anielska. Credo paschalne polskie.
Gra organowa w chwilach cichych modłów.
Na koniec Zwycięzca śmierci.
Pomniki tradycji śpiewaczej:
śpiewniki -> http://chomikuj.pl/Pjetja   !  11-II-14  !
1.Zbiór Pieśni Nabożnych=Śpiewnik Pelpliński=Keller
2.Śpiewnik Kościelny - Mioduszewski, Siedlecki
3.Cantionale ecclesiasticum - różne
4.książki dla kantorów i organistów
prócz tego; ministrantura, liturgika, łacina