Pieśniolotek Paschalis - jakie pieśni podczas mszy Okresu Wielkanocnego?

Zaczęty przez Martinus, 23-03-2008, 11:29:54

Poprzedni wątek - Następny wątek

knrdsk1

Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, Msza Św. śpiewana w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, 24 kwietnia 2022, Niedziela w oktawie Wielkanocy (Dominica in albis); C: XIB, m:6; org: AS, s: KZ, TD, LT.

Przed Mszą: Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP (KZ)

Intr: Quasi modo;
Msza: VIII, Credo III;
Alleluia (z Grad., z jubilacją), v: In die resurrectionis (psalmodią) / v: Post dies octo (psalmodią), Alleluja (z Allelui., z jubilacją).
Off: Angelus Domini / Chrystus zmartwychwstan jest (6 zwr.);
Co: Mitte manum tuam / Otrzyjcie już łzy płaczący (prawie całość, bo 9 z 10);
Po ost. Ewang.: Suplikacje (Święty Boże),
Zakończenie: Regina coeli (simplex);
Wyjście asysty: Zwycięzca śmierci (3 zwr.)

czytane

Kościół św. Wita, Modesta i Krescencji w Nasiechowicach // 1 Maj 2022 godz. 10  III Niedziela Wielkanocna
W: Była cicha i piękna (2 zwr z powt. ref.)
Pd. (jakaś piosenka)
K: Chrystus Zmartwychwstał jest (3 zwr.) i Nie zostawię Cię samego (4 zwr.)

Adoracja
Wystawienie: Przed Tak wielkim Sakramentem (2 zwr.) i O Zbawcza Hostio (2 zwr.)
(w trakcie wystawienia, odmawiana litania Loretańska)
Z: Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie (3x całość)

knrdsk1

Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, Msza Św. śpiewana w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, 15 maja 2022, IV Niedziela po Wielkanocy; C: XIB, m:3; org: AS, s: KZ, LT.

Przed Mszą: Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP (KZ)

Intr: Cantate Domino;
Msza: VIII, Credo III;
Alleluia (z Grad., z jubilacją), v: Dextera Domini (psalmodią) / v: Christus resurgens (psalmodią), Alleluja (z Allelui., z jubilacją).
Off: Jubilate Deo;
Co: Cum venerit Paraclitus / Zwycięzca śmierci (całość, 10 zwr.);
Po ost. Ewang.: Suplikacje (Święty Boże),
Zakończenie: Regina coeli (simplex);

knrdsk1

Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, Msza Św. śpiewana w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, 22 maja 2022, V Niedziela po Wielkanocy; C: XIB, m:4; org: AS, s: Lumen de lumine, dyr. ŁCz

Przed Mszą: Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP (KZ)

Intr: Cantate Domino;
Msza: polifonia, Credo III;
Alleluia (z Grad., z jubilacją), v: Dextera Domini (psalmodią) / Alleluja_2 z jubilacją - V: Christus resurgens (wg nut, ŁCz), Alleluja (z Allelui., z jubilacją).
Off: Jubilate Deo;
Co: Cum venerit Paraclitus / Otrzyjcie już łzy płaczący (całość, 10 zwr.);
Po ost. Ewang.: Suplikacje (Święty Boże),
Zakończenie: Regina coeli (simplex).

czytane

Kościół Wniebowzięcia NMP w Gołczy (VI Niedziela Wielkanocna Godz. 8.00)
W: Królowej Anielskiej (1 Zwr. z powt. ref.)
Pd: Była Cicha i piękna jak wiosna (1 Zwr. z ref.)
K: Niechaj z nami będzie Pan (6 zwr.) Pozdrawiamy Cię, uwielbiamy Cię (2 zwr.) i Zbliżam się w pokorze (3 zwr. z powt. ref.)
Z: Chwalcie Łąki Umajone (1 zwr. z ref.)

knrdsk1

Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, 29 maja 2022, Niedziela w oktawie Wniebowstąpienia Pańskiego; C: XIB, m:2; o: AdSta, s: KZ, TD, AI, LT.

Przed Mszą: Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP (KZ)

Intr: Exaudi Domine;

Msza: VIII, Credo III;

Grad/Alleluia: ant. ("Alleluia") z Graduału (I ton) z powtórzeniem intonacji -> wers Graduału ("Regnavit Dominus" - psalmodią I tonu) -> wers Alleluia ("Non vos relinquam" - psalmodią I tonu z zakończeniem wg nut) -> ant. z Alleluia (I ton);
Off: Ascendit / impr. org.;
Co: Pater cum essem / Chrystus zmartwychwstan jest (całość)

Adoracja Najśw. Sakramentu:
O zbawcza Hostyo,
Modlitwa o ustanie wojny na Ukrainie,
Litania loretańska do NMP (z nowościami),
Suplikacje: Święty Boże,
Przed tak wielkim Sakramentem,
Akty uwielbienia;

Po repozycji Najśw. Sakramentu: Regina coeli (simplex).

knrdsk1

Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, wigilia Zesłania Ducha Świętego, klasyczny ryt rzymski (pre'55), godz. 19:30, 04 czerwca 2022; Przewodniczący I części: X Nat Kors-Kęd, C: XIB m: 12; O: TomNies; s: KZ, TD, Lech T.

Wejście - w ciszy;
Hymn: O Stworzycielu Duchu przyjdź
Proroctwa w jęz. polskim:
-Proroctwo I, Rdz 22, 1-19 (KZ), Oracja;
-Proroctwo II, Wj 14, 24-31; 15, 1 (MacRum), Oracja;
-Tractus: Cantemus Domino;
-Proroctwo III, Pwt 31, 22-30 (KrzKoz), Oracja;
-Tractus: Atténde, coelum;
-Proroctwo IV, Iz 4, 1-6 (KrzKoz), Oracja;
-Tractus: Vínea facta est;
-Proroctwo V, Ba 3, 9-38 (KZ), Oracja;
-Proroctwo VI, Ez 37, 1-14 (MacRum), Oracja;

Obrzędy poświęcenia wody chrzcielnej:
-procesja do chrzcielnicy: Tr.: Sicut cervus;
-poświęcenie wody (do pokropień i poświęceń);
-pokropienie: Com przyrzekł Bogu (2 zwr bez powt.),
-poświęcenie wody chrzcielnej (z olejami świętymi);

-przejście do ołtarza: Litania do Wszystkich Świętych (ton rzymski, zdwojone wezwania (KZ-TD) [pamiętać: dla kantorów konieczne świece / indyw. lampki przy stopniach do praesbiterium!!!!];
-przygotowanie ołtarza do Mszy Świętej (KRR) i przebieranie asysty;

Msza: Kyrie I, reszta VIII,

Gloria: uroczyste, z dzwonieniem dzwonów
-Lekcja: Dz 19:1-8 (X Nat Kors-Kęd)
-Alleluja  / Ps 106:1  Confitémini Dómino / Ps 116:1-2 Laudáte Dóminum (Alleluja inton. bez powt., x1)
-Ewang.: Ioannes 14:15-21 (XIB);

[sine Credo]

Off: Emítte Spíritum tuum / Pamiątkę dnia świątecznego (6 zwr.)
Co: Ultimo festivitátis die / Baranki młode;

Po ost. Ewang: Regina coeli / impr. org.

czytane

Kościół św. Wita, Modesta i Krescencji / Niedziela Zesłania Ducha Świętego godz. 10.00 / 05.06.2022
W: Duchu Święty przyjdź (Scholka)
Pd. (nie pamiętam)
K: Przyjdź Duchu Święty ja pragnę (3 zwr.), Wszystko tobie oddać pragnę (2 zwr.)

Adoracja z okazji pierwszej niedzieli miesiąca
Śpiewana Litania do NSPJ
Z: Pobłogosław Jezu drogi (2 zwr. z powt. ref.)


knrdsk1

Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, Msza Św. śpiewana w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, 16 kwietnia 2023, Niedziela w oktawie Wielkanocy (Dominica in albis); C: XIB, m:5; org: BartGancz, s: KZ, TD.

Przed Mszą: Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP (KZ)

Intr: Quasi modo;
Msza: VIII, Credo III;
Alleluia (z Grad., z jubilacją), v: In die resurrectionis (psalmodią) / v: Post dies octo (psalmodią), Alleluja (z Allelui., z jubilacją).
Off: Angelus Domini / Otrzyjcie już łzy płaczący (sporo zwr.);
Co: Mitte manum tuam / Zwyciezca śmierci (całość);
Zakończenie: Regina coeli (simplex).

Wałbrzych, Kościół p.w. Matki Boskiej Bolesnej, Msza Św. śpiewana w Klasycznym Rycie Rzymskim, Niedziela w oktawie Wielkanocy (Dominica in albis), 16 kwietnia 2023, godz. 16:00; C: X Wojciech Pawlina, m: 1; org. brak; Kantor: KZ.

Intr: Quasi modo;
Msza: VIII, Credo III;
Alleluia (Grad): In die resurrectionis;
Alleluja: Post dies octo;
Off: Angelus Domini / Otrzyjcie już łzy płaczący (3 zwr.),
Co: Mitte manum tuam / Zwyciezca śmierci (3-4 zwr),
Zakończenie: Regina coeli (simplex).

Kamilg0

08.04.2023, WIELKA SOBOTA - Liturgia Wigilii Paschalnej

Po odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych: Com przyrzekł Bogu
Pd.: Zwycięzca śmierci
K. Oto są baranki młode,
Otrzyjcie już łzy, płaczący
Nie zna śmierci Pan żywota
U. Radośnie Panu hymn śpiewajmy
Z. Wesel się, Królowo miła

Kamilg0

09.04.2023, Niedziela - Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

Msza Święta Rezurekcyjna:

Procesja: Wesoły nam dzień dziś nastał,
Chrystus zmartwychwstał jest
Po powrocie: Przed tak wielkim Sakramentem
Wielbię Ciebie, w każdym momencie
Przed aklamacją: Sekwencja - Niech w święto radosne
Pd.: Otrzyjcie już łzy, płaczący
K. Zwycięzca śmierci,
Nie zna śmierci Pan żywota,
Oto jest dzień (Ty, który mieszkasz...)
U. Ciebie, Boga, wysławiamy
Z. Wesel się, Królowo miła

Pozostałe Msze Święte:

W. Wesoły nam dzień dziś nastał
Przed Aklamacją: Sekwencja - Niech w święto radosne
Pd.: Otrzyjcie już łzy, płaczący
K. Zwycięzca śmierci,
Nie zna śmierci Pan żywota
U. Wstał Pan Chrystus
Z. Wesel się, Królowo miła

Kamilg0

10.04.2023, Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy (II Dzień Świąt)

W. Otrzyjcie już łzy, płaczący
Pd.: Alleluja! Biją dzwony
K. Chrystus zmartwychwstał jest,
Alleluja! Jezus żyje, już
U. Radośnie Panu hymn śpiewajmy
Z. Zwycięzca śmierci

Kamilg0

11.04.2023, Wtorek w Oktawie Wielkanocy

W. Wstał Pan Chrystus
Pd.: Chrystus zmartwychwstał jest
K. Wysławiajmy Chrysta Pana
U. Przez Chrztu Świętego wielki dar
Z. Nie zna śmierci Pan żywota

Kamilg0

12.04.2023, Środa w Oktawie Wielkanocy

W. Zwycięzca śmierci (1, 4)
Pd.: Dziś Chrystus, Król wiecznej chwały
K. Jakże pójdziemy za Tobą, Chrystusie
U. Panie mój, cóż Ci oddać mogę
Z. Regina caeli

Kamilg0

13.04.2023, Czwartek w Oktawie Wielkanocy

W. Nie zna śmierci Pan żywota
Pd.: Alleluja... O dniu radosny
K. Chrystus Pan zmartwychwstał
U. Laudate Dominum (Taize)
Z. Wesoły nam dzień dziś nastał

Kamilg0

17.04.2023, Poniedziałek - II Tydzień Wielkanocny

W. Zwycięzca śmierci
Pd.: Ofiarujmy chwałę w wierze
K. To Ty, o Panie, Chlebie nasz
U. Wielbić Pana chcę
Z. Zmartwychwstał Pan i żyje dziś

Kamilg0

23.04.2023, III Niedziela Wielkanocna rok ,,A"

W. Alleluja, żyje Pan
Pd.: Niechaj z nami będzie Pan
K. Otrzyjcie już łzy, płaczący
U. Dzięki, o Panie
Z. Chrystus zmartwychwstał jest

Kamilg0

25.04.2023, Wtorek - Święto św. Marka, Ewangelisty

W. Idźcie na cały świat
Pd.: Głoś imię Pana
K. Jezusa ukrytego
U. Wstał Pan Chrystus
Z. Błogosław Panie nas

Kamilg0

25.04.2023, Środa - III Tydzień Wielkanocny

W. Alleluja... O dniu radosny
Pd.: Przyjmij, Ojcze, tę ofiarę
K. Oto są baranki młode
U. Laudate omnes gentes
Z. Regina caeli
Wystawienie NS: Zróbcie Mu miejsce

Kamilg0

27.04.2023, Piątek - III Tydzień Wielkanocny

W. Dziś Chrystus, Król wiecznej chwały
Pd.: Nie zna śmierci Pan żywota
K. To Ty, o Panie, Chlebie nasz
U. Twoja cześć, chwała
Z. Złóżcie troski, żałujący

Kamilg0

29.04.2023, IV Niedziela Wielkanocna (Dobrego Pasterza) rok ,,A"

W. O Panie, Tyś moim Pasterzem
Pd.: Zwycięzca śmierci (1, 10)
K. Minęły cienie i mroki nocy
U. Cały świat niech śpiewa tę pieśń
Z. Wesel się, Królowo miła

Kamilg0

01.05.2023, Poniedziałek - św. Józefa, rzemieślnika

Nabożeństwo Majowe:

Przed: O, której berła
W. Bądźże pozdrowiona
Litania Loretańska
Pod Twoją obronę
Przed tak wielkim Sakramentem
Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament
Z. Chwalcie łąki umajone

Msza Święta:

W. Szczęśliwy, kto sobie patrona
Pd.: Taką wiarę mieć bez pytań
K. Panie, dobry jak chleb
U. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
Z. Duszo moja

Kamilg0

02.05.2023, Wtorek - św. Atanazego, doktora Kościoła

Nabożeństwo Majowe:

Przed nabożeństwem: Przyszliśmy do Ciebie, Matko
W. Zróbcie Mu miejsce
Tantum Ergo Sacramentum
Chwała i dziękczynienie
Z. Zawitał dla nas majowy poranek

Msza Święta:

W. Boże, przedwieczna mądrości
Pd.: Alleluja, żyje Pan
K. Zbliżam się w pokorze
U. Improwizacja organowa
Z. Chwalcie łąki umajone

Kamilg0

04.05.2023, Czwartek - św. Floriana, męczennika

Nabożeństwo Majowe:

Przed: Najpiękniejszy miesiąc maj
W. Jezusa ukrytego
Przed tak wielkim Sakramentem
Niechaj będzie pochwalony, od nas
Z. Cześć Maryi

Msza Święta:

W. Pobożni ludzie w głos Pana chwalcie
Pd.: Nie zna śmierci Pan żywota
K. Jezu, Królu najwdzięczniejszy
U. Dzięki Ci, Panie, za Ciało Twe i Krew
Z. Zdrowaś Maryjo, Bogarodzico (1, 5, 7)

Kamilg0

05.05.2023, Piątek - św. Stanisława Kazimierczyka, prezbitera

Nabożeństwo Majowe:

Przed: Chwalcie łąki umajone
W. Twoja cześć, chwała
Przed tak wielkim Sakramentem
Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament
Z. Już się zbliżył miesiąc maj

Msza Święta:

W. Chrystus, Chrystus, to nadzieja
Pd.: Alleluja! Jezus żyje, On
K. Jakże pójdziemy za Tobą, Chrystusie
U. O niewysłowione szczęście zajaśniało
Z. Pobłogosław, Jezu drogi