Ciebie, Boże, lud Twój wzywa! (o deszcz)

Zaczęty przez marcin.juraha, 29-05-2010, 23:08:07

Poprzedni wątek - Następny wątek

marcin.juraha

T.: Franciszek Karpiński

Ciebie, Boże, lud Twój wzywa!
Grozi głodem oschła niwa.
Niech tylko Pan chmurom rzecze,
A obfity deszcz pociecze.

Wzrusz się dla nas, Ojcze miły,
Dzieci Twe Cię obstąpiły.
Jeżeliśmy łaski godni,
Masz chleb w ręce, a my głodni.

MaciejKalita

błąd OCR-a

Niecił tylko Pan chmurom rzecze,

NIECH TYLKO PAN

knrdsk1