Brygida św (23. VII)

Zaczęty przez Jantek_gall, 19-07-2010, 12:29:44

Poprzedni wątek - Następny wątek

Jantek_gall

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Św. Trójco Jedyny Boże Zmiłuj się nad nami
Św. Maryjo módl się za nami
Św. Boża Rodzicielko
Św. Panno nad Pannami
Św. Brygido, Matko nasza
Św. Brygido, Fundamencie wiary
Św. Brygido, Wielbicielko Boga
Św. Brygido, Córko wybrana Ojca Niebieskiego
Św. Brygido, Oblubienico Syna Bożego
Św. Brygido, Tchnienie Ducha Świętego
Św. Brygido, Ognisko Mądrości Bożej
Św. Brygido, Głosie Słowa Przedwiecznego
Św. Brygido, Wielbicielko Matki Boskiej
Św. Brygido, Owocu błogosławieństwa Bożego
Św. Brygido, Kwiecie niewinności
Św. Brygido, Lilio Panieńskiej czystości
Św. Brygido, Rolo urodzajna małżeństwa świętego
Św. Brygido, Skarbie wdowieństwa wstrzemięźliwego
Św. Brygido, Pochodnio sprawiedliwości
Św. Brygido, Perło Świętości
Św. Brygido, Skarbnico Cnót Świętych
Św. Brygido, Matko ubogich
Św. Brygido, Opiekunko sierot
Św. Brygido, Pocieszycielko strapionych
Św. Brygido, Wybawicielko tonących
Św. Brygido, Pielgrzymko dróg świętych
Św. Brygido, Arko skryta tajemnic Bożych
Św. Brygido, Służebnico Chrystusowa
Św. Brygido, Posłanko Boża
Św. Brygido, Prorokini cudowna
Św. Brygido, Kaznodziejko wielmożna
Św. Brygido, Nawrócenie grzeszników
Św. Brygido, Reformatorko Kościoła Bożego
Św. Brygido, Sprawczyni powrotu Stolicy Apostolskiej
Św. Brygido, Czcicielko Męki Pańskiej
Św. Brygido, Propagatorko Bożej Miłości
Św. Brygido, Zwierciadło życia pobożności
Św. Brygido, Krynico Łez Świętych
Św. Brygido, Objawieniami uczona
Św. Brygido, Ozdobo Królestwa Szwedzkiego
Św. Brygido, Tarczo Królestwa Polskiego
Św. Brygido, Fundatorko Zakonu Brygidiańskiego
Św. Brygido, Patronko wszystkich do Ciebie się uciekających
Św. Brygido, My grzeszni Ciebie prosimy

Abyś nam doskonałą skruchę i żal za grzechy uprosić raczyła
Abyś nam zagniewanego Boga ubłagać raczyła
Abyś plago gniewu Boskiego za grzechy od nas oddalić raczyła
Abyś nam poprawę żywota ubłagać raczyła
Abyś nam obfite łaski w pomnażaniu cnót świętych uprosić raczyła
Abyś nas od powietrza, głodu, ognia i wojny obronić raczyła
Abyś od nas wszelkie najazdy szatańskie oddalić raczyła
Abyś w tym Królestwie pokój, zgodę, jedność sprawić raczyła
Abyś nas od nieszczęśliwych przypadków w życiu naszym bronić raczyła
Abyś nam we wszelakich potrzebach na ratunek przybywać raczyła
Abyś nam godne naśladowanie w pokorze i miłości uprosić raczyła
Abyś nam pomocnie w godnym rozmyślaniu Męki Zbawiciela w nabożeństwie i czystości jednać raczyła
Abyś zakon przez Ciebie ufundowany we wszelakiej doskonałości pomnażać raczyła
Abyś nam przy śmierci na ratunek przybywać raczyła
Abyś grzechy nasze i niedoskonałości zasługami twymi zastąpić raczyła
Abyś nam przed Trybunałem Sędziego Sprawiedliwego Patronką stać się raczyłaBaranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Na podstawie modlitewnika Sióstr Brygidek używanego w klasztorze łuckim pt. ,,Nieostygły serca affekt" w nabożeństwie codziennym ku S. Brygitcie – Lwów 1735