W Imię Ojca w Imię Syna

Zaczęty przez Jantek_gall, 10-11-2010, 22:24:22

Poprzedni wątek - Następny wątek

Jantek_gall

W Imię Ojca, w Imię Syna
i w Imię Ducha świętego,
niech się modlitwa zaczyna
ucznia Chrystusowego,
która od Chrystusa Pana,
Zbawiciela naszego,
Apostołom jest podana
od Ojca niebieskiego.

Ojcze nasz, Boże przedwieczny!
któryś w niebie, na ziemi,
na każdem miejscu obecny,
oto Ciebie prosimy!
niech Cię wszyscy ludzie znają
być Ojcem dobrotliwym,
niech Cię godnie wychwalają
żywotem świątobliwym.

Pomnażaj królestwo cnoty,
królestwo Syna Twego,
użycz łaski i ochoty,
byśmy do zgonu swego
świętą wolę Twą czynili,
i jak wierni poddani,
tak ją na ziemi pełnili,
jako w niebie wybrani.

Daj nam chleba powszedniego,
daj, co wiesz, że pomoże,
odwróć co jest szkodliwego,
bądź Ojcem naszym, Boże!
odpuść nasze nieprawości,
nam niegodnym grzesznikom,
jak my naszym z Twej miłości
odpuszczamy dłużnikom.

Nie wódź nas na pokuszenie!
gdy w pokusę wpadniemy,
tedy daj nam zwyciężenie,
pokornie Cię prosimy,
od grzechu i wszego złego
uchowaj nas, o Panie!
do zgonu życia naszego,
daj nam w dobrem wytrwanie.
Amen.

Wybór najosobliwszych nabożeństw i pieśni : na duchowną pociechę i pożytek ludzi pobożnych, z różnych ksiąg zebranych (1846r)

Kefasz

Pomniki tradycji śpiewaczej:
śpiewniki -> http://chomikuj.pl/Pjetja   !  11-II-14  !
1.Zbiór Pieśni Nabożnych=Śpiewnik Pelpliński=Keller
2.Śpiewnik Kościelny - Mioduszewski, Siedlecki
3.Cantionale ecclesiasticum - różne
4.książki dla kantorów i organistów
prócz tego; ministrantura, liturgika, łacina