Alfons Maria Liguori św (1.VIII)

Zaczęty przez Jantek_gall, 02-08-2010, 11:37:31

Poprzedni wątek - Następny wątek

Jantek_gall

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Alfonsie, założycielu Zakonu Redemptorystów,
Święty Alfonsie, któryś był od lat młodocianych wzorem najgorętszej pobożności,
Święty Alfonsie, któryś aż do śmierci grzechu śmiertelnego się ustrzegł,
Święty Alfonsie, któryś przez chrześcijańskie ubóstwo skarby niebieskie sobie zdobył,
Święty Alfonsie, któryś odrzucił bogactwa i próżności świata,
Święty Alfonsie, któryś zawsze był poddany woli Boskiej,
Święty Alfonsie, któryś się stał wszystkim dla wszystkich, abyś wszystkich do doskonałości doprowadził,
Święty Alfonsie, obrońco katolickiej wiary i chrześcijańskiej karności,
Święty Alfonsie, posłuszny sługo Stolicy Apostolskiej,
Święty Alfonsie, o dobro ogólne Kościoła usilnie się starający,
Święty Alfonsie, czujny pasterzu powierzonej sobie trzody,
Święty Alfonsie, mądry przewodniku na drodze do doskonałości,
Święty Alfonsie, żywy przykładzie wszystkich cnót,
Święty Alfonsie, nabożny czcicielu Dziecięcia Jezus,
Święty Alfonsie, nieustannie Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie wielbiący,
Święty Alfonsie, żarliwy sługo Najświętszej Maryi Panny,
Święty Alfonsie, w rozmyślaniu o Męce Pańskiej naj pobożniejszy,
Święty Alfonsie, czystością życia jaśniejący,
Święty Alfonsie, apostole przez prace Twoje,
Święty Alfonsie, męczenniku przez ostrość życia Twojego,
Święty Alfonsie, wyznawco przez święte sprawy Twoje,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

W.: Duch Pański mnie namaścił,
O.: Abym uzdrawiał skruszonych w sercu.

Módlmy się.
Boże, Ty nieustannie dajesz Kościołowi swojemu nowe przykłady życia chrześcijańskiego. Spraw, abyśmy naśladowali świętego Alfonsa Marię w apostolskiej gorliwości i razem z nim osiągnęli nagrodę w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Święty Alfonsie, pokorny czcicielu Najświętszej Maryi Panny, wzorze czystości anielskiej, wyproś mi u Niepokalanej Bożej Rodzicielki, za Jej przyczyną, doskonałą czystość duszy, ciała i wszelkich myśli moich. Przybywaj mi z pomocą w chwili pokus, a gdy słabnąć będę, wzbudź w sercu moim święte uczucie miłości i bojaźni Bożej i podtrzymuj duszę moją krwią najdroższą Jezusa Ukrzyżowanego odkupioną. Wyjednaj mi wreszcie w chwili śmierci miłosierną opiekę Matki naszej, ucieczki grzeszników i pomocy konających, abym za Jej przemożnym wstawiennictwem uzyskał przebaczenie win moich i mógł dostąpić żywota wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

za: "Litanie" Michalineum 2001r.