Jan Maria Vianney św (4.VIII)

Zaczęty przez Jantek_gall, 02-08-2010, 11:41:20

Poprzedni wątek - Następny wątek

Jantek_gall

Kyrie Eleison,Chryste Eleison, Kyrie Eleison.
Chryste usłysz nas; Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo módl się za nami
Święty Janie Mario Vianney, obdarzony łaską od twego dzieciństwa, módl się za nami
Święty Janie Mario Vianney, wzorze synowskiej pobożności,
Święty Janie Mario Vianney, oddany sługo Niepokalanego Serca Maryi,
Święty Janie Mario Vianney, lilio czystości,
Święty Janie Mario Vianney, mężny naśladowco cierpień Chrystusa,
Święty Janie Mario Vianney, przepaści pokory,
Święty Janie Mario Vianney, serafinie w modlitwie,
Święty Janie Mario Vianney, wierny adoratorze Najświętszego Sakramentu,
Święty Janie Mario Vianney, miłujący święte ubóstwo,
Święty Janie Mario Vianney, wrażliwy przyjacielu ubogich,
Święty Janie Mario Vianney, przeniknięty bojaźnią sądu Bożego,
Święty Janie Mario Vianney, wzmocniony przez boską misję,
Święty Janie Mario Vianney, męczony przez piekło,
Święty Janie Mario Vianney, wzorze cnót kapłańskich,
Święty Janie Mario Vianney, pasterzu nieustępliwy i roztropny,
Święty Janie Mario Vianney, płonący gorliwością,
Święty Janie Mario Vianney, wytrwały przy łóżkach chorych,
Święty Janie Mario Vianney, niezmęczony katecheto,
Święty Janie Mario Vianney, kaznodziejo w słowach ognia,
Święty Janie Mario Vianney, mądry kierowniku dusz,
Święty Janie Mario Vianney, uzdolniony duchem rady,
Święty Janie Mario Vianney, oświecony przez światłości niebieskie,
Święty Janie Mario Vianney, postrachu demona,
Święty Janie Mario Vianney, współczujący każdej biedzie,
Święty Janie Mario Vianney, opatrzności sierot,
Święty Janie Mario Vianney, ubogacony darem czynienia cudów,
Święty Janie Mario Vianney, który pojednałeś tak wielu grzeszników z Bogiem i ludźmi
Święty Janie Mario Vianney, który umocniłeś tak wielu sprawiedliwych w dobrym,
Święty Janie Mario Vianney, który smakowałeś przysmaki śmierci,
Święty Janie Mario Vianney, który radujesz się chwałą nieba,
Święty Janie Mario Vianney, pomocny wszystkim, którzy Cię wzywają
Święty Janie Mario Vianney, Patronie kapłanów Świata,
Święty Janie Mario Vianney, obrońco żołnierzy

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Jezu Chryste, usłysz nas.
Jezu Chryste, wysłuchaj nas.

Módl się za nami, Święty Janie Mario Vianney,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Jezusa Chrystusa.

MÓDLMY SIĘ;

Wszechmogący i miłosierny Boże, który uczyniłeś Świętego Jana Marię Vianney godnym podziwu w pasterskiej gorliwości oraz w wytrwałym umiłowaniu modlitwy i pokuty, udziel nam łaski zdobywania dla Chrystusa dusz naszych braci i przez Jego wstawiennictwo pozwól nam dotrzeć do chwały wiecznej.
Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen.