Edmund Bojanowski bł. (7.VIII)

Zaczęty przez Jantek_gall, 04-08-2010, 17:57:26

Poprzedni wątek - Następny wątek

Jantek_gall

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, Jedyny Boże
Niepokalana Matko Chrystusa módl się za nami
Błogosławiony Edmundzie Odbicie miłości Ojca
Błogosławiony Edmundzie Ufający Bożej Opatrzności
Błogosławiony Edmundzie Gorliwy wielbicielu Eucharystii
Błogosławiony Edmundzie Czcicielu Świętogórskiej Róży Duchownej
Błogosławiony Edmundzie Szukający pocieszenia u Matki Bożej Góreckiej
Błogosławiony Edmundzie Obrońco wiary świętej
Błogosławiony Edmundzie Niestrudzony w poszukiwaniu i pełnieniu woli Bożej
Błogosławiony Edmundzie Przykładzie ufnego zawierzenia Bogu
Błogosławiony Edmundzie Mężu modlitwy
Błogosławiony Edmundzie Założycielu Zgromadzenia Służebniczek Maryi
Błogosławiony Edmundzie Patronie wiernych świeckich
Błogosławiony Edmundzie Serdecznie dobry człowieku
Błogosławiony Edmundzie Sługo Ubogich
Błogosławiony Edmundzie Miłośniku dzieci
Błogosławiony Edmundzie Opiekunie sierot
Błogosławiony Edmundzie Wsparcie dla chorych
Błogosławiony Edmundzie Pocieszycielu opuszczonych
Błogosławiony Edmundzie Wspomożycielu rodzin
Błogosławiony Edmundzie Wzorze dla słabych i cierpiących
Błogosławiony Edmundzie Wychowawco dzieci i młodzieży
Błogosławiony Edmundzie Pomocy dla umierających
Błogosławiony Edmundzie Hojny dla potrzebujących
Błogosławiony Edmundzie Orędowniku w trudnościach
Błogosławiony Edmundzie Przykładzie pokory i prostoty
Błogosławiony Edmundzie Miłośniku ojczystej kultury
Błogosławiony Edmundzie Wzorze patriotyzmu
Błogosławiony Edmundzie Jednoczący wielu wokół dobra
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami

Módlmy się.
Boże, Ty powołałeś Błogosławionego Edmunda, aby opiekował się dziećmi, chorymi i ubogimi, spraw łaskawie, abyśmy pobudzeni miłością, za jego przykładem gorliwie przyczyniali się do odnowienia wszystkiego w Chrystusie, poprzez zadania, które nam powierzyłeś do wypełnienia na tym świecie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.