Litanija do Pana Jezusa [do Najśw. Imienia Jezus] [nuty]

Zaczęty przez knrdsk1, 06-06-2011, 11:20:52

Poprzedni wątek - Następny wątek

knrdsk1

Tekst i melodia wg X. M. M. Mioduszewskiego (1838 r.)

LITANIJA
Do Pana Jezusa

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
JEZU usłysz nas, JEZU wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, .............................................. Zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, ............................. Zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, .............................................. Zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, .................................. Zmiłuj się nad nami.
JEZU Synu Boga żywego, ..................................... Zmiłuj się nad nami.
JEZU jasności Ojcowska, ...................................... Zmiłuj się nad nami.
JEZU śliczności światła wiecznego, ...................... Zmiłuj się nad nami.
JEZU Królu chwały,
JEZU słońce sprawiedliwości,
JEZU Synu Maryi Panny,
JEZU Przedziwny,
JEZU Boże mocny,
JEZU Ojcze przyszłego wieku,
JEZU wielkiej rady Aniele,
JEZU najmężniejszy,
JEZU najcierpliwszy,
JEZU najposłuszniejszy,
JEZU cichy i pokornego serca,
JEZU miłośniku czystości,
JEZU miłości nasza,
JEZU Boże pokoju,
JEZU dawco żywota,
JEZU przykładzie cnot,
JEZU dusz żarliwości,
JEZU Boże nasz,
JEZU ucieczko nasza,
JEZU Ojcze ubogich,
JEZU skarbie wiernych,
JEZU dobry pasterzu,
JEZU światłości prawdziwa,
JEZU mądrości wieczna,
JEZU dobroci nieskończona,
JEZU żywocie i drogo nasza,
JEZU wesele Aniołów,
JEZU mistrzu Apostołów,
JEZU Doktorze Ewangelistów,
JEZU męztwo Męczenników,
JEZU światłości Wyznawców,
JEZU czystości Panieńska,
JEZU korono wszystkich Świętych,
Bądź nam miłościw, ...................................Odpuść nam JEZU.
Bądź nam miłościw, ................................Wysłuchaj nas JEZU.
Od grzechu każdego, .................................. Wybaw nas JEZU.
Od gniewu twego, ....................................... Wybaw nas JEZU.
Od sideł szatańskich, ................................. Wybaw nas JEZU.
Od ducha nieczystego, ............................... Wybaw nas JEZU.
Od śmierci wiecznej,
Od zaniedbania natchnienia twego,
Przez tajemnicę świętego wcelenia twego,
Przez narodzenie twoje,
Przez dzieciństwo twoje,
Przez najświętsze życie twoje,
Przez prace twoje,
Przez mękę i krwawy pot twój,
Przez krzyż i opuszczenie twoje,
Przez mdłości twoje,
Przez śmierć i pogrzeb twój,
Przez zmartwychwstanie twoje,
Przez wniebowstąpienie twoje,
Przez radości twoje,
Przez chwałę twoją,
Baranku Boży który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam JEZU.
Baranku Boży który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas JEZU.
Baranku Boży który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami.
JEZU uslysz nas, JEZU wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.