Ojcze nasz, któryś jest w niebie II

Zaczęty przez Jantek_gall, 27-01-2011, 09:01:40

Poprzedni wątek - Następny wątek

Jantek_gall

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
Nie racz gardzić tem wołaniem!
Kornie dziś prosimy Ciebie,
Niebo uczyń nam mieszkaniem.

Święć się imię Twoje, Boskie,
Niechaj zabrzmi Twoja chwała;
Spraw, by w naszej ziemi polskiej,
Cześć Twa z każdym dniem wzrastała.

Niechaj cały świat Cię chwali,
Twoje Imię niech wysławia,
Daj, abyśmy się nie bali
Gromić zbrodnie i bezprawia.

Przyjdź Królestwo Twoje, święte:
Panie, Ty rządź, władaj nami;
Niech niezgody te przeklęte
Zginą wraz z wichrzycielami.

Niechaj spokój zapanuje,
Tu na ziemi, jak jest w niebie,
J niech każdy z nas miłuje
Brata swego, jakby siebie.

Bądź Twa wola, o nasz Panie,
Jako w niebie tak na ziemi;
Daj, nich będzie jedna zdanie:
Służyć Tobie wraz Świętemi.

Niechaj wiernie Twe rozkazy
Wypełniamy wszyscy społem,
Znosząc chętnie bóle, razy,
Gardząc ziemskim tym padołem.

Ojcze! chleba powszedniego
Daj nam dzisiaj, kornie prosim;
Użycz roku pomyślnego
O to modły tu zanosim.

Gdy nakarmisz nasze dusze
Ciałem Swojem i Swem słowem,
Nie ustraszą nas katusze:
Walczyć będziem z męstwem nowem.

I odpuść nam błędy, grzechy,
Jak my naszym winowajcom,
Którzy, gwoli swej uciechy,
Dali nas na łup potwarcom.

Przebacz, jak my przebaczamy
Tym, którzy nas pokrzywdzili;
Odpuść, jak my odpuszczamy
Tym, którzy nas oczernili.

I nie wwódź nas w pokuszenie,
Chroń nas od piekielnych sideł;
Niechaj Twoje wspomożenie
Strzeże nas od złych mamideł.

Naucz nas nie wierzyć światu,
ni tym, co to zmowy knują:
Brata, burząc przeciw bratu,
Tylko kraj nasz tem rujnują.

Ale zbaw nas ode złego
I od grzechu ustrzeż, Boże,
Od nieszczęścia też każdego,
Jeśli tylko to być może.

Panie! daj nam śmierć szczęśliwą
Przebaczywszy przewinienia,
Podaj rękę litościwą
Wybaw nas od potępienia.

Amen daj to, Boże drogi,
Niechaj Ciebie chlwalim wiecznie;
Niech po śmierci pod Twe nogi
Złożym skarby swe bezpiecznie.

tekst : Leon  Mnich
za: Skarb Domowy. Kalendarz na rok 1907