Boże wszystie stworzenia.

Zaczęty przez Morgan13, 13-12-2010, 18:58:52

Poprzedni wątek - Następny wątek

Morgan13

1.Boże wszystkie stworzenia
W tym czasie utrapienia
Pragną Twego pożegnania
i wspomożenia.

2.I my nędzni klęczymy
przed Tobą się korzymy
byś nam Twoje pożegnanie dał
Ciebie prosimy.

czytane

3. O Bogaty Panie nasz! * Ty wszystko w Swej mocy masz: * My Cię już nie opuścimy, * Aż nasz przeżegnasz.
4. Błogosław z tronu Swego, * Wszelkiej łaski pełnego, * Duszy, ciała, życiu, pracy, * Włości każdego.
5. W tej cudownej świętości * jest tron Twej łaskawości, * Z niego lud Swój błogosławisz, * W Boskiej hojności.
6. A najprzód Cię prosimy: * Żegnaj, niech się strzeżemy * Grzechu, a Twą świętą wolę * Wiernie pełnimy.
7. Abyś nam na sądzie Swym * Mógł być sędzią łaskawym, * Mówiąc: pójdźcie, a królujcie * W królestwie Mojem.

za: Chwalcie Pana wyd. 6, 1925 r.

czytane


knrdsk1

Niestety, nie mam w swoim spisie pieśni ze śpiewników..