Przybądźcie święci Duchowie

Zaczęty przez Hrabia Radwan, 03-04-2011, 13:22:46

Poprzedni wątek - Następny wątek

Hrabia Radwan

1. Przybądzcie święci Duchowie, *
Wierni naszych dusz Stróżowie, *
Oziębłość od serc oddalcie *
A miłość Boską rozpalcie!

2. Przez was, święci Aniołowie, *
Cokolwiek w nas źli duchowie *
Wzniecili, niech cały ginie, *
A gniew Boski niech nas minie.

3. Oprzechwalebni Hetmani! *
Ludziom na straż z nieba dani, *
Którzyście z światem stworzeni, *
Duchowie błogosławieni!

4. Prosimy was, głód odpędźcie, *
Wojny, powietrze, a rządźcie, *
Królestwo w złotym pokoju, *
Bez rozruchów i bez boju.

5. O Niebiescy dusz Lekarze! *
Do was mizerni nędzarze *
Pokornie się udajemy, *
O miłosierdzie prosimy.

6. Na wielkiego Króla Dworze *
Świećcie nam jak śliczne zórze; *
Od piekielniej ludzi męki *
Wyzwólcie mocą swej ręki!

7. O Stróżowie wszystkich ludzi, *
Niechże was nas płacz pobudzi! *
Do was ręce podnosimy, *
O zlitowanie prosimy.

8. Aby Pan Bóg zagniewany, *
Przez was nam był ubłagany, *
Nie karał według zasługi, *
Odpuścił grzechowe długi.

9. Bogu chwała bądź możnemu, *
W Trójcy świętej jedynemu, *
Ojcu i Jego Synowi, *
Świętemu także Duchowi. Amen. 

za: "Zbiór katolickich kościelnych pieśni na Górnym Śląsku, szczególnie w parafii Starowiejskiej używanych [...] z dodaniem niektórych litanii", Racibórz 1896.