Maryjo, czysta Dziewico [nuty]

Zaczęty przez czytane, 19-07-2023, 19:12:49

Poprzedni wątek - Następny wątek

czytane

1. Maryjo, czysta Dziewico, * Wierna Bogu służebnico, * Matko błogosławiona! * Któraś Chrystusa powiła, * Piersiami Swemi karmiła, * Bądź od nas pozdrowiona.
2. Obróć oczy miłosierne * Na braci i siostry wierne * W czyścu pokutujące, * Przyczyń się, Matko litości, * Niech odziedziczą radości * W niebie nieustające.
3. Proś też za nami grzesznymi * Na święcie tu żyjącymi * O grzechów odpuszczenie. * Gdy przyjdzie śmierci godzina, * Zjednaj nam u Twego Syna * Lekkie w Bogu zaśnienie.

Chwalcie Pana 1925r.

czytane

#1
R. Gillar Melodia: Przed Tronem Twym upadamy lub ta niżej