Psalm 111: Confitebor Tibi, Domine, in toto corde meo

Zaczęty przez Tomek Torquemada, 07-06-2007, 21:30:02

Poprzedni wątek - Następny wątek

Tomek Torquemada

Jan Kochanowski
"Psałterz Dawidów"

Psalm 111
Confitebor Tibi, Domine, in toto corde meo

Pana ja zawżdy między cnotliwymi
Chętnie wspominać będę rymy swymi.
Chwalne są sprawy Jego; wielką czuje
Rozkosz, kto się im pilnie przypatruje.

Co pocznie, wszytko pełno jest zacności,
Pełno powagi; wiek sprawiedliwości
Jego nie przetrwa żaden a na ziemi
Wiecznie pamiętny będzie cudy swemi.

Pan dobrotliwy, Pan to miłosierny;
Nieprzyjacielskim łupem swój lud wierny
Hojnie bogaci, na swe stanowienie
Wiecznymi czasy będzie miał baczenie.

Moc swą okazał, gdy wygnał pogany
A swe postawił w ich królestwie pany.
Sprawy rąk Jego prawdą miarkowane,
Sprawiedliwością prawa prostowane.

Te się na wieki żadnych lat nie boją,
Bo na szczerości i na prawdzie stoją.
Pan sługi swoje z niewolej wybawił
I tym swój wieczny testament zostawił.

Pan imię niesie wielce świętobliwe,
A nieposłusznym za raz i straszliwe.
Przedniejsza mądrość, kto się boi Boga,
To do rozumu i do sławy droga.

silvarerum

Franciszek Karpiński

Psalm CX


Confitebor Tibi, Domine, in toto cordo meo.

Ten psalm napisany od niepewnego autora, po wyyściu Żydów z niewoli Babilońskiey. Psalmista przykładem swoim wszystkich wzywa do opowiadania wielkich dzieł Pańskich.

Całèm Cię sercem będę chwalić Panie,
Gdzie rada mędrców, gdzie cały zbór stanie;
Wielkość niezmierna dzieł Boga Jakóba.
Któremi władnie,  jak mu się podoba!

Co pocznie, wszystko pełne jest zacności,
Pełne uwielbień! Wiek sprawiedliwości
Jego nie przetrwa żaden, a na ziemi,
Wiecznie pamiętny będzie cudy swemi.

Pan dobrotliwy, Pan to miłosierny;
Karmi i hoynie bogaci lud wierny;
Stateczny w słowie, co raz postanowił,
Wiecznemi czasy tego nie odmówił.

Moc swą okazał, gdy wygnał pogany,
A ten kray synom Izraela dany;
Sprawy rąk jego prawdą miarkowane,
A zaś słusznością prawa miarkowane.

Te się na wieki żadnych lat nie boją;
Bo na słuszności i na prawdzie stoją.
Pan sługi swoje z niewoli wybawił,
I dla nich wieczny testament zostawił.

Imię ma straszne i pełne świętości,
A bojaźń Boża początkiem mądrości.
Ci, co z niey biorą wzór życia na ziemi,
Będą od wszystkich wiecznie chwalonemi.


"Dzieła Franciszka Karpińskiego" wydanie stereotypowe Waleriana Krasińskiego, Warszawa 1830

TomekBaranek

#2
W Niedźwiedziu k. Krakowa śpiewano ten psalm tak: http://piesni-nabozne.tumnus.info/calymciesercemndz.mp3

tomas_wawa

T: ks. F. X. Głodkiewicz, Śpiewnik Liturgiczny, 1867 r., s. 165-166.

Psalm 110
Confitebor tibi, Domine

Całem Cię sercem chwalić będę Panie,
Gdzie rada mędrców, gdzie cały zbór stanie.
Wielkość dzieł Twoich jest tak niezmierzona,
Jak Twoja wszechmoc nieograniczona.
A coś utworzył, piękne i wspaniałe,
Na wieczne czasy głosi Twoją chwałę.
Na Twojej prawdzie cała wieczność płynie,
A Twoich cudów pamięć nie zaginie.
Tyś dobrotliwy, Tyś Pan miłosierny,
Karmisz i hojnie nagradzasz lud wierny.
Jakoś uczynił z nami swe przymierze,
Tak go dochowasz i na wieki szczerze.
Tyś mocą swoją wygnał stąd pogany,
Ich kraje posiadł naród Twój wybrany.
W dziełach rąk Twoich wszędzie jest rozlana
Mądrość i dobroć Twoja niezbadana.
Prawo Twe święte nie podpada zmianie,
Boś prawdą wieczną i miłością, Panie.
Tyś sługi swoje z niewoli wybawił,
I dla nich wieczny testament zostawił.
Imię Twe straszne i pełne świętości,
A bojaźń Boża początkiem mądrości.
Którzy z niej biorą wzór życia na ziemi,
Ci będą w wiecznej chwale szczęśliwymi.