Płaczliwym duszom w czyścowych

Zaczęty przez czytane, 19-07-2023, 18:03:17

Poprzedni wątek - Następny wątek

czytane

Melodja jak: Straszliwego Majestatu Panie

1. Płaczliwym duszom w czyścowych pożarach,
Przy Przenajświętszej Mszy świętych ofiarach,
Przybądź - prosimy i dodaj ratunku,
Wybaw ich z ognia i ulżyj frasunku - O Maryja!

2. Z Ciebie, jak z źródła, płyną strumienie,
By w tych obmyte miały zbawienie
Dusze umarłych, podaj im rękę,
Niech nie przechodzą na dalszą mękę. O Maryja!

3. Do Ciebie, Panno, zawsze wzdychają,
Przez Cię wolności wiecznej żądają;
Racz im to sprawić a do widzenia,
Boga i siebie puść ich z więzienia. O Maryja!

4. Rozkaż znędznionym niebo otworzyć,
Nie chciej ich więcej w tych ogniach trwożyć;
Niech po tych mękach na wieczne Gody,
Wnijdą zażywać miłej swobody. O Maryja!

5. Ty, tych sióstr, braci, jesteś Patronką,
Tyś ich nadzieją, Tyś Opiekunką;
Ty o ich duszach to masz staranie,
Żeby ich wieczne uszło karanie. O Maryja!

6. Błogosławiona przez Twe zasługi,
Ożyw umarłych, zniósłszy ich długi;
Niechaj dusze ich w wiecznej radości,
Odpoczywają z Twojej litości. O Maryja!

Śpiewnik żałobny i pogrzebowy, 1934 r.

knrdsk1