Duchu święty, Dawco łask [nuty]

Zaczęty przez Hrabia Radwan, 25-01-2014, 18:55:53

Poprzedni wątek - Następny wątek

Hrabia Radwan

T.: Ks. Dr St. Żukowski
M.: O. M. Żukowski


1. Duchu święty, Dawco łask,
Prawdy Twojej daj nam brzask,
Zasil dusze wiarą w krzyż,
Twe królestwo do nas zbliż!

2. Twej nadzei daj nam czar
I miłości czystej żar;
W sercach umórz grzechu brud,
By Cię godnie czcił Twój lud.

3. Choćby przez Gologtę szły
Nasze losy strojne w łzy;
Choćby pokus nadszedł rój,
Zasil nas na święty bój!


za: Ks. Dr St. Żukowski, Duchu Święty, [w:] Otton Mieczysław Żukowski, Pieśni religijne w układzie na chór męski a capella (...), Kraków [b. r.].

Hrabia Radwan

Nuty: