Pieśni pogrzebowe podczas czuwania modlitewnego przy zmarłym

Zaczęty przez martin1984, 05-06-2014, 01:22:25

Poprzedni wątek - Następny wątek

martin1984

I. Już wycierpiałeś (wycierpiałaś), już zwyciężyłeś (zwyciężyłaś), * znosiłeś (znosiłaś) trudy i wszelkie krzyże, * teraz odpoczniesz, teraz odpoczniesz, teraz odpoczniesz w ciemnym grobie.
II. Ty byłeś (byłaś) wierny (wierna), byłeś (byłaś) cierpliwy (cierpliwa), * Tyś Mu służył(a) do zgonu swego, * Bóg ci nagrodzi, Bóg ci nagrodzi, Bóg ci nagrodzi we wieczności.
III. Pielgrzymka Twoja się zakończyła, * wędrujesz z ziemskiej doliny teraz, * już ci śmierć bramę, już ci śmierć bramę, już ci śmierć bramę otworzyła.