Wierny Stróżu coś mi dany [nuty ->]

Zaczęty przez Hrabia Radwan, 27-10-2013, 12:22:52

Poprzedni wątek - Następny wątek

Hrabia Radwan

(Melodja - "Już od rana rozśpiewana")

1. Wierny Stróżu! coś mi dany
Od początku drogi mej,
O, Aniele! mój kochany
Bogu pieśń tę zanieść chciej

Ref.: Cześć Ci wieczna, Niebios Panie,
Dobry Jezu, Boże nasz!
Żeś na ziemskie to wygnanie
Swych Aniołów, dał nam straż.

2. Ty mój Stróżu, mnie piastujesz
Od dziecięcych moich lat,
Od kolebki pielęgnujesz
Niewinności we mnie kwiat.

3. Gdy zasypiam, Ty mnie chronisz
Świętym cieniem skrzydeł swych,
O, Aniele! Ty mnie bronisz
Od zasadzki duchów złych.

4. Ty za rękę mnie prowadzisz
Wśród ciernistych ziemi dróg,
O, Aniele! Ty mi radzisz,
Czego po mnie żąda Bóg.

5. Gdy się grzechem serce zbrudzi,
Wnet przestrogi dajesz mi,
I do skruchy głos Twój budzi
I do oczu ciśnie łzy.

6. Gdy mi smutno, mój Aniele,
Gdy boleśnie w duszy mej,
Ty przywracasz mi wesele
I usuwasz troski z niej.

7. W każdej chwili, w każdym kroku
Ciebie zawsze Stróżem mam,
Ty osuszasz łzy w mem oku,
Litość niesiesz w niebios bram.

8. Gdy się modlę, prośby moje
Przed Chrystusa składasz tron,
I przynosisz łaski zdroje
Dla mej duszy z górnych stron.

9. Mój Aniele! na wspomnienia,
Że Twa Świętość strzeże mnie,
Wszystkie mego życia tchnienia
Z tą świętością łączyć chcę.


za: Nowe pieśni na cześć Matki Bożej Leśniańskiej dla użytku pielgrzymek, Siedlce 1928, s. 38nn.

Hrabia Radwan


10. Ty, coś w życiu taki wierny,
O, Aniele! Stróżu mój,
Bądź do końca miłosierny,
W chwili śmierci przy mnie stój!

11. Duszę z ciała wyzwoloną
Przed tron Boży zanieś sam,
Aby radość nieskończoną
Z Tobą dzielić mogła tam.

12. Byśmy razem, mój Aniele,
Jezusa, Maryi cześć,
W Niebios najwyższym Kościele
W wiecznej pieśni mogli nieść.