NMP Płonkowska: Szczęśliwaś Płonko, że ciebie zaszczyca

Zaczęty przez Hrabia Radwan, 01-11-2013, 11:11:28

Poprzedni wątek - Następny wątek

Hrabia Radwan

1. Szczęśliwaś Płonko, że ciebie zaszczyca,
Obrazem Swoim Najświętsza Dziewica.
Bóg Wszechmogący czyni w swojej mocy
Cuda przez Matkę ku naszej pomocy.

2. Podlasie, które z pobożności słynie,
Wznosi Maryi wspaniałe świątynie
I cała Polska do Matki się garnie,
By swoją bronić raczyła owczarnię.

3. Sławny zwycięzca. Król Polski, Jan Trzeci,
którego klejnot na ołtarzu świeci,
Królowej niebios pokłon oddał szczerze,
z nim senatorzy i mężni rycerze.

4. W Płonkowskim czczona obrazie Maryja
Proszącym wszystkim litościwie sprzyja:
Grzesznikom wsparcia swego nie odmawia,
Strapionych cieszy i chorych uzdrawia.

5. I nasze czasy i dawniejsze wieki
Cudownej Panny doznały opieki:
Bo Ona hojnie szafuje darami
I wciąż do Syna modli się za nami.

6. Filarem mocnym jest Najświętsza Panna
Łask Boskich pełna obfita fontanna.
Dźwignij świat z grzechów, obmyj z nas każdego
Zdrojem, płynącym z boku Syna Twego!

7. Zmartwione serce tu znajdzie osłodę,
Stroskane czoło odzyska pogodę.
Tysiące świadczą, że Ty czynisz cuda
Temu, kto z wiarą do Ciebie się uda.

8. Idźmy więc wszyscy, mamy skarb otwarty
W świętym obrazie cudownie zawarty.
Bogu cześć, chwałę najprzód oddawajmy
I przed Maryją pobożnie klękajmy.

9. Którzy Jej stale nawiedzają progi
I pod Jej święte upadają nogi.
I pokłon Pannie Najświętszej oddają,
Ci wszyscy zdrowia i pociech doznają.

10. Stroskanych sercem łaskawie pociesza
I konającym na pomoc pośpiesza,
Bo gdy śmierć ciało mizerne zabija,
Dla duszy całą nadzieją – Maryja.

11. Świat dawno jęczy pod ciężarem zbrodni
I myśmy nędzni łask Boskich niegodni:
Maryja naszą ucieczką jedyną,
Niech nasze prośby ku Niej zawsze płyną.

12. O Matko Boska! Myśmy słudzy Twoi!
Niech Krew Jezusa nasze rany zgoi,
Żebyśmy Boga chwalili i Ciebie,
I Świętych Pańskich na ziemi i w niebie.
AMEN.


Tekst tradycyjny cytowany za: Ks. Michał Jagosz, Pieśni Sanktuariów Maryjnych, Calvarianum, 1997.